LN-PFE

Diamond Aircraft Industries GmbH
DA 42 NG

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Diamond Aircraft Industries GmbH
Model: DA 42 NG
MSN: 42.N367
Engines: 2
Weight: 1700
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Pilot Flyskole AS
Organization number: 991373098
Adress: Hangarveien 13
3241 SANDEFJORD
Norge
Fax: +47 33 47 20 23
Phone: 97 05 68 40
Radio License. Number: 6470
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Sky Management AS
Adress: Merdeveien 20
3676 NOTODDEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-06-25
Owner verified
Sky Management AS
2019-05-13
Aircraft Added
Sky Management AS
2019-04-26
Aircraft added NKOM
Pilot Flyskole AS

Installed radio equipment

Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-05-11 Flyteknisk Notodden AS     ARC Extension
2019-11-19 DNB Bank ASA     sletting av pantesikkerhet
2019-11-19 Nordea Finans Norge AS     LN-PFE mfl - registrering av panterett i luftfartøy
2019-11-15 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     Bekreftelse på pantsettelse av fly
2019-11-15 DNB Bank ASA     effektuering - sletting av pant , komplett liste
2019-11-14 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     registrering av pant
2019-11-14 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     Nordea Finans Norge AS - pantsettelse av fly
2019-11-12 DNB Bank ASA     Sletting av pantesikkerhet
2019-09-13 DNB Bank ASA (2)     registrering av heftelse
2019-09-10 DNB Bank ASA     Pantedokument
2019-06-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-05-23 Advokatfirmaet Haavind AS     LN-PFE og Bestilling av registerutskrift
2019-05-22 Sky Management AS     bilder rustfri plate - Registrering og S/N
2019-05-22 Advokatfirmaet Haavind AS     LN-PFE og Bestilling av registerutskrift
2019-05-13 Sky Management AS     FH
2019-05-13 Austro Control     slettelsesattest fra Østerrike - 42 NG, s/n 42.N367
2019-05-13 Sky Management AS     Registrering av luftfartøy
2019-05-13 Flyteknisk Notodden AS     utstedelse av EASA Form 15a, 25 og 45 for fabrikknytt luftfartøy
2019-05-10 Pilot Flight Academy     SoC
2019-05-09 Pilot Flight Academy     LN-PFE AD/ SB list
2019-05-08 Pilot Flight Academy     LN-PFE, 42.N367 - AFM - EQ list - Mod Status - W&B
2019-05-07 Pilot Flight Academy     Nye fartøy - plan
2019-04-30 Sky Management AS     flyskjøte
2019-04-29 Diamond Aircraft Industries GmbH     Bill of sale
2019-04-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2019-04-16 Flyteknisk Notodden AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis
2019-04-12 Flyteknisk Notodden AS     19/09286-1 - Utstedelse av ICAO kode for nye luftfartøy.
2019-04-11 Flyteknisk Notodden AS     Utstedelse av ICAO kode for nye luftfartøy.
source: caa.no

More information: