LN-ORA

Leonardo S.p.a
AW169

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Leonardo S.p.a
Model: AW169
MSN: 69089
Engines: 2
Weight: 4850
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Oslo politidistrikt Helikoptertjenesten
Organization number: 961398142
Adress: Postboks 72
2031 NANNESTAD
Norge
Phone: +47 64 82 19 50
Radio License. Number: 6507
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Staten v/ Politidirektoratet
Adress: Fridtjof Nansens vei 14
0369 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-07-10
Owner verified
Staten v/ Politidirektoratet
2019-06-03
Aircraft Added
Staten v/ Politidirektoratet
2019-04-30
Aircraft added NKOM
Oslo politidistrikt

Related Youtube videos

LN-ORA data-toggle=

Leonardo AW-169 (LN-ORA) på ENNO 7/9 2019

Installed radio equipment

GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Satellite Communication Equipment 1525-1559 / 1616-1626,5 / 1626,5-1660,5 MHz
Weather Radar X band
VHF Maritime Communication Transceiver 138-174 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
VHF Mobile Communication Transceiver 138-174 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Wireless LAN Equipment 2400-2483 / 5152-5350 / 5470-5725 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
TETRA for public safety 380-385 / 390-395 MHz
source: nkom.no

More aircraft owned by Staten v/ Politidirektoratet

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-06-08 Patria Helicopters AB     Arc extended
2019-08-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-08-07 Oslo politidistrikt Helikoptertjenesten     Epost med permanent tillatelse
2019-08-07 Oslo politidistrikt Helikoptertjenesten     permanent tillatelse og følgebrev
2019-07-21 Oslo politidistrikt Helikoptertjenesten     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2019-06-10 Politiets helikoptertjeneste     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og ARC EASA Form 15a for fabrikknytt AW169 helikopter importert fra Italia
2019-06-07 Oslo Politidistrikt v/Politiets Helikoptertjeneste     Utstedelse av Nasjonal Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, Nasjonal Form 45 støybevis og Nasjonal Airworthiness Review Certificate N-ARC
2019-06-05 Politiets helikoptertjeneste     Komplementering av søknad om luftdyktighetsbevis
2019-06-03 Politiets helikoptertjeneste     Vedtak om utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging av nytt helikopter fra Italia til Norge
2019-06-03 Politiets helikoptertjeneste     Søknad om Permit to Fly
2019-05-31 Politidirektoratet     Original EASA Form 52
2019-05-31 Politidirektoratet     bill of sale
2019-05-27 Politiets helikoptertjeneste     Søknad om utstedelse av CoA, ARC og Miljødyktighetsbevis
2019-04-29 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2019-04-03 Politiets helikoptertjeneste     19/08572-1 - Søknad om 24-bits ICAO-kode
2019-04-02 Politiets helikoptertjeneste     Søknad om 24-bits ICAO-kode
2017-12-22 Oslo Politidistrikt   LN-ORA, -ORB, -ORC, -ORD, -ORE - reserverte registreringsmerker
2017-12-14 Oslo Politidistrikt   LN-ORA, -ORB, -ORC, -ORD, -ORE - reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no