LN-OFR

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8706
Engines: 1
Weight: 2250
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helitrans AS
Organization number: 980313360
Adress: Trondheim Lufthavn, Værnes
7502 STJØRDAL
Norge
Fax: +47 74 82 76 25
Phone: +47 48 31 30 00
Radio License. Number: 6446
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Skjolden Invest AS
Adress: Egge Gaard
3514 HØNEFOSS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-06-25
Owner verified
Skjolden Invest AS
2019-05-21
Aircraft Added
Skjolden Invest AS
2019-05-07
Aircraft added NKOM
Helitrans AS

Installed radio equipment

VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
VHF Maritime Communication Transceiver 138-174 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-06-06 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-05-24 Helitrans AS     Utstedelse av EASA Form 25 LdB, EASA Form 45 støybevis og EASA ARC Form 15a for fabrikknytt AS350B3e S/N 8706 helikopter importert fra Frankrike
2019-05-21 Helitrans AS     Oversendelse av registreringsbevis
2019-05-21 Helitrans AS     Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OFR
2019-05-21 Helitrans AS     Helitrans AS - ARC
2019-05-21 SG Finans AS     Registrering av ugjenkallelig fullmakt (IDERA)
2019-05-21 Skjolden Invest AS     Registrering av luftfartøy
2019-05-20 Østnes Helicopters     Effektueringsmelding
2019-05-13 Helitrans AS     Helitrans AS - Søknad om ending i AOC - flåteutvidelse for LN-OFN, LN-OFR og LN-OFS
2019-05-13 Helitrans AS     Innleie av luftfartøy
2019-05-09 Helitrans AS     Søknad om Luftdyktighetsbeviser
2019-05-08 Østnes Helicopters     Deed of sale for an Aircraft - Apostille
2019-05-06 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopier av dokumenter for midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2019-05-03 SG Equipment Finance     IDERA
2019-04-30 Helitrans AS     Søknad om Luftdyktighetsbeviser
source: caa.no

More information: