LN-OYD

Robinson Helicopter Company
R44 II

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 11088
Engines: 1
Weight: 1134
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Heliscan AS
Organization number: 992737778
Adress: Brannhaugen
7633 FROSTA
Norge
Fax: +47 74 80 77 01
Phone: +47 979 93 000/979 93 005
Radio Auth. Status: MIDLERTIDIG_TILLATELSE
source: nkom.no

This aircraft has been added with NKOM as source, owner information may be inaccurate until confirmed by the CAA
Name: Heliscan AS
Adress: Brannhaugen
7633 FROSTA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-05-09
Aircraft added NKOM
Heliscan AS

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Mobile Communication Transceiver 138-174 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-05-10 HeliScan AS     HeliScan AS - Robinson R44 List of modifications and repairs
2019-05-08 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2019-05-06 HeliScan AS     HeliScan AS - Søknad om luftdyktighetsbevis Robinson R44 LN-OYD
2019-05-06 HeliScan AS     Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2019-04-30 Heliscan Invest AS     Bill of sale
2019-04-30 HeliScan AS     HeliScan AS - Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuell Mode S transponder
2019-04-30 HeliScan AS     HeliScan AS - Tildeling av ICAO kode R44
2019-04-29 HeliScan AS     LN-OYD og LN-OYK - Reservasjon av registreringsmerker
2019-04-29 HeliScan AS     LN-OYD og LN-OYK - søknad om reservering av kjennetegn
2011-10-31 Blueway Offshore Norge AS   Blueway Offshore Norge - Oppdatert Operations Specifications i forbindelse med flåtereduksjon med LN-OYD
2011-10-28 Blueway Offshore Norge AS   Blueway Offshore Norge AS - Endring AOC - LN-OYD melding om flåtereduksjon
2011-10-26 Dancopter A/S   slettelse av luftfartøy
2011-10-26 Skandinaviska Enskilda Banken AS   påtegning på pantedokument ifm slettelse av luftfartøyet
2011-10-25 Advokat Roar Cordes Nilsson   avvente effektueringsmelding
2011-10-25 SEB Finans   samtykke til slettelse av luftfartøy
2011-10-25 Advokat Roar Cordes Nilsson   Effektueringsmelding
2011-10-25 Jakob Bae   ang. begjæring om avregistrering
2011-10-25 Tanzania CAA   Certificate of Deletion
2011-10-04 DanCopter AS   søknad Permit to fly
2011-10-04 DanCopter AS   søknad Permit to fly
2011-09-26 Dancopter   Angående sletting av fra Norges Luftfartøyregister
2011-09-23 DanCopter AS   søknad Permit to fly
2011-09-23 DanCopter AS   søknad om avregistrering av luftfartøy
2011-09-20 DanCopter A/S   Angående sletting av LN-OYD fra Norges Luftfartøyregister
2011-09-19 DanCopter A/S   Avregistrering av luftfartøy
2011-09-16 BlueWay Offshore Norge AS   e-post vedr sletting av luftfartøy
2011-09-14 Blueway Helicopter AS   øknad om avregistrering av luftfartøy
2011-09-07 BlueWay Offshore Norge AS   Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis
2011-09-05 BlueWay Offshore   dokumentasjon av mod og reparasjon
2011-09-01 BlueWay Offshore Norge AS   Nytt vektskjema info om compressor
2011-08-25 BlueWay Offshore Norge AS   C of A for Export
2011-08-22 BlueWay Offshore Norge AS   ARC 1st extension
2011-08-19 BlueWay Offshore Norge AS   Airworthiness Review Certificate - Noise Certificate - Certificate of Airworthiness
2011-08-17 BlueWay Offshore Norge AS   Søknad om exportluftdyktighetsbevis
2011-04-06 Advokatfirmaet Thommessen   Bestilling av flyskjøte
2011-04-06 Advokatfirmaet Thommessen   Bestilling av flytskjøte
2011-02-02 BlueWay Offshore Norge AS   BlueWay Offshore Norge AS - gangtidsforlengelse Floats x 4 EC 155B1 S/N 6662
2011-01-27 BlueWay Offshore Norge AS   søknad om gangtidsforlengelse Floats x 4 EC 155BI S/N 6662
2010-11-01 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2010-10-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-09-10 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-08-31 BlueWay Offshore Norge AS   Leasingavtale - HJJ6662
2010-08-31 Blueway Offshore Norge AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis for brukt helikopter importert fra EASA medlem Danmark
2010-08-30 Skandinaviska Enskilda Banken AB   registrert pantedokument
2010-08-30 Blueway Offshore Norge AS   registrering av luftfartøy
2010-08-30 BlueWay Offshore Norge AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-08-30 Blueway Offshore Norge AS   Kopi av dansk ARC for OY-HJJ (tidligere registrering)
2010-08-30 BlueWay Offshore Norge AS   gammel ARC OY-HJJ
2010-08-27 Statens luftfartsvæsen   slettelsesattest fra Dansk luftfartøyregister
2010-08-26 Blueway   pantedokument
2010-08-26 BlueWay Offshore Norge AS   Dancopter subpart I Approval ifm AR
2010-08-26 BlueWay Offshore Norge AS   AR Recommendation Report
2010-08-26 BlueWay Offshore   Airworthiness Survey Report -Aug 2010
2010-08-26 BlueWay Offshore   Airworthiness Survey Report -Aug 2010
2010-08-25 Dancopter A/S   dokumenter mottatt ifm registrering av luftfartøy og panterett i Norges luftfartøyregister
2010-08-25 Blueway AS   retur av dokumenter
2010-08-11 DanCopter   Registrering av luftfartøy
2010-08-10 DanCopter   Registrering av pantedokument
2010-06-29 BlueWay Offshore Norge AS   nødsendere
2010-06-22 Bluway Offshore Norge AS   Registrering i Norskt luftfartøjsregister av OY-HJJ
2010-06-08 BlueWay Offshore Norge AS   Utstedelse av 24-bits ICAO kode for koding av transponder og ELT
2010-05-10 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-05-05 BlueWay Offshore Norge AS   søknad ICAO ID 24 bit kode
2010-04-14 Blueway Offshore Norge AS   Søknad om luftdyktighet
2010-04-14 Dan Copter A/S   Søknad om registrering av Eurocopter EC155 B1 OY-HJJ S/N 6662
2009-11-20 DanCopter   Modification list - Repair
source: caa.no

More information: