LN-OYK

Robinson Helicopter Company
R44 II

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 11884
Engines: 1
Weight: 1134
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Heliscan AS
Organization number: 992737778
Adress: Brannhaugen
7633 FROSTA
Norge
Fax: +47 74 80 77 01
Phone: +47 979 93 000/979 93 005
Radio License. Number: 6434
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Heliscan Invest AS
Adress: Vangbergsvegen 127
7633 FROSTA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-06-25
Owner verified
Heliscan Invest AS
2019-05-20
Aircraft Added
Heliscan Invest AS
2019-05-09
Aircraft added NKOM
Heliscan AS

Installed radio equipment

VHF Mobile Communication Transceiver 138-174 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-05-24 HeliScan AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og validering av EASA Form 15b for brukt R44 helikopter importert fra Sverige
2019-05-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-05-21 Heliscan Invest AS     Registrering av luftfartøy
2019-05-16 Transportsstyrelsen     slettelsesattest fra svensk register - SE-JJZ
2019-05-15 HeliScan AS     HeliScan AS - Søknad om godkjenning av innleieavtale Robinson R44 LN-OYD
2019-05-15 HeliScan AS     HeliScan AS - Søknad om godkjenning av innleieavtale Robinson R44 LN-OYK
2019-05-10 HeliScan AS     HeliScan AS - Robinson R44 - List of modifications and repairs
2019-05-08 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2019-05-06 HeliScan AS     HeliScan AS - Søknad om luftdyktighetsbevis Robinson R44
2019-05-06 HeliScan AS     Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2019-04-30 HeliScan AS     HeliScan AS - Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuell Mode S transponder
2019-04-30 Heliscan Invest AS     Bill of sale
2019-04-30 HeliScan AS     HeliScan AS - Tildeling av ICAO kode
2019-04-30 HeliScan AS     HeliScan AS - Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuell Mode S transponder
2019-04-29 HeliScan AS     LN-OYD og LN-OYK - Reservasjon av registreringsmerker
2019-04-29 HeliScan AS     LN-OYD og LN-OYK - søknad om reservering av kjennetegn
source: caa.no

More information: