LN-OYK

Robinson Helicopter Company
R44 II

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 11884
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Heliscan Invest AS
Adress: Vangbergsvegen 127
7633 FROSTA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-06-25
Owner verified
Heliscan Invest AS
2019-05-20
Aircraft Added
Heliscan Invest AS
2019-05-09
Aircraft added NKOM
Heliscan AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-09-19 HeliScan AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OYK20190919a
2019-09-18 HeliScan AS     ARC Recommendation R-44
2019-05-24 HeliScan AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og validering av EASA Form 15b for brukt R44 helikopter importert fra Sverige
2019-05-22 Heliscan AS     Epost med permanent tillatelse
2019-05-22 Heliscan AS     permanent tillatelse og følgebrev
2019-05-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-05-21 Heliscan Invest AS     Registrering av luftfartøy
2019-05-20 Heliscan AS     LN-OYK- omprogrammering av ELT
2019-05-16 Transportsstyrelsen     slettelsesattest fra svensk register - SE-JJZ
2019-05-15 HeliScan AS     HeliScan AS - Søknad om godkjenning av innleieavtale Robinson R44 LN-OYD
2019-05-15 HeliScan AS     HeliScan AS - Søknad om godkjenning av innleieavtale Robinson R44 LN-OYK
2019-05-10 HeliScan AS     HeliScan AS - Robinson R44 - List of modifications and repairs
2019-05-08 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2019-05-06 HeliScan AS     HeliScan AS - Søknad om luftdyktighetsbevis Robinson R44
2019-05-06 HeliScan AS     Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2019-04-30 HeliScan AS     HeliScan AS - Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuell Mode S transponder
2019-04-30 Heliscan Invest AS     Bill of sale
2019-04-30 HeliScan AS     HeliScan AS - Tildeling av ICAO kode
2019-04-30 HeliScan AS     HeliScan AS - Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuell Mode S transponder
2019-04-29 HeliScan AS     LN-OYD og LN-OYK - Reservasjon av registreringsmerker
2019-04-29 HeliScan AS     LN-OYD og LN-OYK - søknad om reservering av kjennetegn
source: caa.no

More information: