LN-OLK

Agusta SpA
AW139

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Agusta SpA
Model: AW139
MSN: 41454
source: caa.no

Owner/Operator Details


This aircraft has been added with NKOM as source, owner information may be inaccurate until confirmed by the CAA
Name: Lufttransport RW AS
Adress: Postboks 6242
9292 TROMSØ

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-05-29
Aircraft added NKOM
Lufttransport RW AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-08-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2019-08-23 Lufttransport Rotor Wing AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2019-08-20 Lufttransport AS     Lufttransport RW AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OLK
2019-08-19 Knut Axel Ugland Holding AS     Registrering av luftfartøy
2019-08-16 Lufttransport Rotor Wing AS     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflygning fra, Cascina Costa, Italia til Bodø
2019-08-13 AgustaWestland Philadelphia Corporation     Bill of Sale
2019-08-07 Fredrik E Ottosson     Bekreftelse på avregistrering fra FAA
2019-08-06 Lufttransport AS     Bill of Sale
2019-08-05 Lufttransport AS     Komplettering av Permit to Fly søknad RW-TK017B19/fot
2019-07-20 Lufttransport AS     Importgranskning og utstedelse av C of A og ARC
2019-07-20 Lufttransport AS     Søknad Permit to Fly
2019-07-16 Lufttransport AS     Angående trukket Søknad om Permit to Fly og revidert plan for leveranse
2019-07-12 Lufttransport AS     Søknad Permit to Fly
2019-07-12 Fredrik E Ottosson     Søknad Permit to Fly
2019-06-18 Lufttransport AS     LN-OLK - Søknad Permit to Fly
2019-06-17 Lufttransport AS     Søknad om registreringsbevis for AW139 S/N 41545
2019-06-06 Lufttransport AS     Søknad om godkjenning av Leaseagreement KAUH - LTRW for LN-OLK
2019-05-28 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2019-05-24 Lufttransport AS     Tildeling av ICAO-kode
2019-05-24 Lufttransport AS     Kommentar til søknad Luftdyktighetsbevis
2019-05-24 Lufttransport AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis
2019-05-22 Lufttransport AS     ICAO-kode
2019-05-20 Lufttransport Rotor Wing AS     Nytt luftfartøy - Long Nose AW139
2008-06-06 Samferdselsdepartementet   oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 13/2006) om luftfartsulykke på Adventfjorden - Svalbard 18.12.2003 med Bell 212
2008-05-13 Samferdselsdepartementet   oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 13/2006) om luftfartsulykke på Adventfjorden - Svalbard 18.12.2003 med Bell 212
2008-04-18 Samferdselsdepartementet   oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 13/2006) om luftfartsulykke på Adventfjorden - Svalbard 18.12.2003 med Bell 212
2007-07-02 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 13/2006) om luftfartsulykke på Adventfjorden - Svalbard 18.12.2003 med Bell 212
2007-05-14 Helicopter Transportation Group AS   Slettet luftfartøy
2007-05-11 Helicopter Transportation Group AS   Slettelse av luftfartøy
2007-05-08 Offshore Helicopters AS   Varsel om slettelse av luftfartøy
2006-06-14 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 13/2006) om luftfartsulykke på Adventfjorden - Svalbard 18122003 med Bell 212
2006-06-09 Avinor AS   SHT rapport 13/2006 - LN-OLK Adventsfjorden Svalbard - oppfølging av sikkerhetstilrådning - svarfrist: 15.08.2006
2006-02-07 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartsulykke på Adventfjorden Svalbard 18.12.2003
source: caa.no

More information: