LN-WEX

Embraer S.A.
ERJ 190-300

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Embraer S.A.
Model: ERJ 190-300
MSN: 20015
source: caa.no

Owner/Operator Details


This aircraft has been added with NKOM as source, owner information may be inaccurate until confirmed by the CAA
Name: Widerøe`s Flyveselskap AS
Adress: Postboks 247
8001 BODØ

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-05-29
Aircraft added NKOM
Widerøe`s Flyveselskap AS

Related Youtube videos

LN-WEX data-toggle=

WIDERØE LN-WEX LIMITED EDITION 2019

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-02-05 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     bekreftet oppsigelse
2021-01-26 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     spørsmål angående avregistrering av radio lisenser
2021-01-20 Embraer Netherlands B.V.     Deletion of aircraft
2021-01-18 THIAGO DIAS DE ARAUJO     Power of Attorney
2020-12-10 Widerøe's Flyveselskap AS     Request to Deregister Aircraft
2020-11-16 Internal Document     Widerøe - Flåtereduksjon for sjekkliste
2020-11-14 Widerøe's Flyveselskap AS     Request to Deregister Aircraft
2020-09-15 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøe's Flyveselskap AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-WEX
2020-09-15 Widerøe's Flyveselskap AS     Info vedrørende sletting av fartøy
2020-09-14 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøe's Flyveselskap - endring AOC Ops spec - E190-300(E2) - LN-WEX
2020-09-07 Regio Lease S.A.S     LN-WEX MSN 19020015 // Permit to Fly Application - Signed
2020-09-07 Regio Lease S.A.S     Issue of EASA Form 20a Permit to Fly for transfer to the U.S. for storage purposes
2020-09-04 Regio Lease     MSN 19020015 // PERMIT TO FLY APPLICATION
2020-09-04 Regio Lease S.A.S     Regarding MSN 19020015 // PERMIT TO FLY APPLICATION
2020-09-04 Regio Lease A.S.A     Regarding MSN 19020015 // PERMIT TO FLY APPLICATION
2020-09-04 Regio Lease S.A.S     Regarding MSN 19020015 // Permit to Fly Application - Clarification regarding crew
2020-08-28 Regio Lease     Regarding Regio Lease - Permit to fly application
2020-08-27 Regio Lease     Regio Lease - Permit to fly application
2020-08-26 Regio Lease     Regio Lease - Permit to fly application - LN-WEX
2019-12-12 Widerøe's Flyveselskap AS     Avvik etter 0002-9478 og - 9479 lukket
2019-11-19 Widerøe's Flyveselskap AS     MEL RIE
2019-09-10 Widerøe's Flyveselskap AS     Corrective Actions 0002-9478 og 0002-9479
2019-09-10 Widerøe's Flyveselskap AS     Angående Corrective Actions 0002-9478 og 0002-9479
2019-08-21 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-07-17 Widerøe's Flyveselskap AS     Aksept av CAP Virksomhetstilsyn WIF-CAMO- 0002-9478
2019-07-17 Widerøe's Flyveselskap AS     Aksept av CAP Virksomhetstilsyn WIF-CAMO- 0002-9479
2019-07-01 Widerøe's Flyveselskap AS     CAP Virksomhetstilsyn WIF-CAMO- 0002-9478
2019-07-01 Widerøe's Flyveselskap AS     CAP Virksomhetstilsyn WIF-CAMO- 0002-9479
2019-06-28 Widerøe v/Werner Skaue     kvittering for mottatte dokumenter
2019-06-26 Widerøe's Flyveselskap AS     Rettelse til vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-WEX
2019-06-26 Widerøe's Flyveselskap AS     Ettersendelse Op.Spec ifm. godkjenning av innleieavtale - LN-WEX
2019-06-24 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøe's Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-WEX
2019-06-21 Widerøe's Flyveselskap AS     Utstedelse av EASA Form 25 Ldb, EASA Form 45 støybevis og ARC 15a for nytt fly som importeres inn i EASA området fra Brasil
2019-06-17 Widerøe's Flyveselskap AS     oppdaterte flytider
2019-06-14 Widerøe's Flyveselskap AS     LN-WEX - Angående søknad om PtF delivery flight
2019-06-14 Widerøe's Flyveselskap AS     LN-WEX - Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging av nytt luftfartøy fra Brasil til Europa
2019-06-13 Widerøe's Flyveselskap AS     organisasjonspapirer
2019-06-13 Widerøe's Flyveselskap AS     dokumenter i forbindelse med søknad ldb
2019-06-13 Widerøe's Flyveselskap AS     Signert innleieavtale
2019-06-12 Widerøe's Flyveselskap AS     LN-WEX - additional documents Permit to Fly
2019-06-12 Widerøe's Flyveselskap AS     registrering av luftfartøy - Bill of Sale
2019-06-07 Widerøe's Flyveselskap AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2019-06-04 Widerøe's Flyveselskap AS     oppdatert søknad om ldb
2019-06-04 Widerøe's Flyveselskap AS     LN-WEX - søknad om PtF delivery flight
2019-05-30 ANAC/Gerência Técnica do Registro Aeronáutico Brasileiro     slettelsesattest fra brasiliansk register for PR-ERN - ERJ 190-300 - s/n: 19020015
2019-05-28 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2019-05-23 Widerøe's Flyveselskap AS     søknad om luftdyktighetsbevis
2019-05-20 Widerøe's Flyveselskap AS     Tildeling av 24-bits kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2019-05-15 Widerøe's Flyveselskap AS     LN-WEX- Søknad om reservasjon av registreringsmerke
2019-05-15 Widerøe's Flyveselskap AS     søknad om tildeling av ICAO 24-bits code
2019-05-15 Widerøe's Flyveselskap AS     LN-WEX- Reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no