LN-OFT

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8720
Engines: 1
Weight: 2250
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helitrans AS
Organization number: 980313360
Adress: Trondheim Lufthavn, Værnes
7502 STJØRDAL
Norge
Fax: +47 74 82 76 25
Phone: +47 48 31 30 00
Radio License. Number: 6497
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Skjolden Cruisekai AS
Adress: Egge Gård
3514 HØNEFOSS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-07-10
Owner verified
Skjolden Cruisekai AS
2019-06-17
Aircraft Added
Skjolden Cruisekai AS
2019-06-06
Aircraft added NKOM
Helitrans AS

Installed radio equipment

ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
VHF Maritime Communication Transceiver 138-174 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-07-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-06-20 Helitrans AS     Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OFT.
2019-06-18 SG Finans AS     Registrering av ugjenkallelig fullmakt (IDERA)
2019-06-18 Helitrans AS     Utstedelse av EASA Form 25 LdB, EASA Form 45 støybevis og EASA ARC Form 15a for fabrikknytt AS350B3e S/N 8720 helikopter importert fra Frankrike
2019-06-18 Skjolden Cruisekai AS     Registrering av luftfartøy
2019-06-18 Helitrans AS     Oversendelse av registreringsbevis
2019-06-17 Tove Gjelsvik     Effektueringsmelding IDERA
2019-06-17 Østnes Aero     Effektueringsmelding registrering
2019-06-15 Helitrans AS     Søknad om luftdyktighetsbeviser
2019-06-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr
2019-06-04 Helitrans AS     Helitrans AS - Søknad om endring i AOC - flåteutvidelse for LN-OFU, LN-OFV og LN-OFT
2019-06-04 Helitrans AS     Innleie av luftfartøy
2019-05-30 Helitrans AS     Søknad om luftdyktighetsbeviser
2019-05-23 Østnes Aero     Søknad om registrering
2019-05-23 Østnes Helicopters     Skjøte - Bekreftelse - Apostille
source: caa.no