LN-OVJ

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8724
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Fonnafly AS
Organization number: 958245335
Adress: Sandsvegen 134
4230 SAND
Norge
Fax: +47 53 48 19 86
Phone: +47 88 00 13 13
Radio License. Number: 6517
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Kjell A. Østnes AS
Adress: Olav Vs gate 6
0161 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-08-11
Owner verified
Kjell A. Østnes AS
2019-07-01
Aircraft Added
Kjell A. Østnes AS
2019-06-25
Aircraft added NKOM
Fonnafly AS

Installed radio equipment

VHF Mobile Communication Transceiver 138-174 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-08-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-07-24 Fonnafly AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for fabrikknytt AS350B3e helikopter importert fra Frankrike
2019-07-22 SG Finans AS     Anmodning om retur av utinglyst IDERA.
2019-07-22 SG Finans AS     Retur av utinglyst IDERA
2019-07-02 Fjord Helikopter AS     registrering av luftfartøy
2019-07-02 Østnes Helicopters     bekreftelse
2019-07-02 SG Finans AS     registrering av panterett i luftfartøy
2019-07-01 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Vedtak om flåteutvidelse for LN-OVJ
2019-07-01 Østnes Helicopters     avklaring skjøte
2019-07-01 Østnes Helicopters     effektueringsmelding
2019-06-28 SG Finans AS     registrering av panterett
2019-06-26 SG Finans AS     returadresse for IDERA dokumenter
2019-06-26 Fonnafly AS     Dry Lease LN-OVJ
2019-06-25 Østnes Helicopters     IDERA
2019-06-25 Østnes Helicopters     IDERA
2019-06-24 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Signert avtale - Flåte øking - Dry Lease LN-OVJ
2019-06-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2019-06-20 Fonnafly AS     Flyskjøte
2019-06-20 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Søknad om flåteutvidelse for LN-OVJ
2019-06-20 Fonnafly AS     Tildeling 24-bits ICAO kode
2019-06-20 Fonnafly AS     flyskjøte
2019-06-19 Fonnafly AS     LN-OVJ-Søknad om utstedelse av CoA, ARC og Noise cert for LN-OVJ, sn: 8724
2019-06-19 Fonnafly AS     Søknad om ICAO code
2019-05-23 Østnes Aero     Søknad om registrering
2019-05-23 Østnes Helicopters     Skjøte - Bekreftelse - Apostille
source: caa.no

More information: