LN-OVJ

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8724
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Kjell A. Østnes AS
Adress: Olav Vs gate 6
0161 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-08-11
Owner verified
Kjell A. Østnes AS
2019-07-01
Aircraft Added
Kjell A. Østnes AS
2019-06-25
Aircraft added NKOM
Fonnafly AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-08-15 Fonnafly AS     Epost med permanent tillatelse
2019-08-15 Fonnafly AS     permanent tillatelse og følgebrev
2019-08-15 Fonnafly AS Avdeling Part 145 Verksted     trenger utstyrsliste
2019-08-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-08-13 Fonnafly AS Avdeling Part 145 Verksted     ELTen er programmert fra før
2019-07-24 Fonnafly AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for fabrikknytt AS350B3e helikopter importert fra Frankrike
2019-07-23 Fonnafly AS Avdeling Part 145 Verksted     angående siste bits i HEX ID til ELT
2019-07-23 Fonnafly AS Avdeling Part 145 Verksted     programmerer vil sjekke HEX ID
2019-07-22 SG Finans AS     Anmodning om retur av utinglyst IDERA.
2019-07-22 SG Finans AS     Retur av utinglyst IDERA
2019-07-19 Fonnafly AS Avdeling Part 145 Verksted     mangler dokumentasjon
2019-07-19 Fonnafly AS Avdeling Part 145 Verksted     registreringbevis og programmmering til ELT og transponder
2019-07-02 Fjord Helikopter AS     registrering av luftfartøy
2019-07-02 Østnes Helicopters     bekreftelse
2019-07-02 SG Finans AS     registrering av panterett i luftfartøy
2019-07-01 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Vedtak om flåteutvidelse for LN-OVJ
2019-07-01 Østnes Helicopters     avklaring skjøte
2019-07-01 Østnes Helicopters     effektueringsmelding
2019-06-28 SG Finans AS     registrering av panterett
2019-06-26 SG Finans AS     returadresse for IDERA dokumenter
2019-06-26 Fonnafly AS     Dry Lease LN-OVJ
2019-06-25 Østnes Helicopters     IDERA
2019-06-25 Østnes Helicopters     IDERA
2019-06-24 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Signert avtale - Flåte øking - Dry Lease LN-OVJ
2019-06-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2019-06-20 Fonnafly AS     Flyskjøte
2019-06-20 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Søknad om flåteutvidelse for LN-OVJ
2019-06-20 Fonnafly AS     Tildeling 24-bits ICAO kode
2019-06-20 Fonnafly AS     flyskjøte
2019-06-19 Fonnafly AS     LN-OVJ-Søknad om utstedelse av CoA, ARC og Noise cert for LN-OVJ, sn: 8724
2019-06-19 Fonnafly AS     Søknad om ICAO code
2019-05-23 Østnes Aero     Søknad om registrering
2019-05-23 Østnes Helicopters     Skjøte - Bekreftelse - Apostille
source: caa.no

More information: