LN-OYM

Airbus Helicopters
EC 120 B

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 120 B
MSN: 1213
Engines: 1
Weight: 1064
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Heliscan AS
Organization number: 992737778
Adress: Brannhaugen
7633 FROSTA
Norge
Fax: +47 74 80 77 01
Phone: +47 979 93 000/979 93 005
Radio License. Number: 6480
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Heliscan Invest AS
Adress: Vangbergsvegen 127
7633 FROSTA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-07-10
Owner verified
Heliscan Invest AS
2019-06-27
Aircraft added NKOM
Heliscan AS
2019-06-25
Aircraft Added
Heliscan Invest AS

Installed radio equipment

VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
VHF Mobile Communication Transceiver 138-174 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-07-04 Internal Document     Sjekkliste til FLD og FFO
2019-07-04 HeliScan AS     Heliscan AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OYM
2019-07-02 HeliScan AS     HeliScan AS - Validering av ARC LN-OYM
2019-07-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-07-01 Sparebank 1 SMN (1)     Registrering av pantedokument
2019-06-26 Sparebank 1 SMN     Pantedokument
2019-06-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2019-06-26 Heliscan Invest AS     registrering av luftfartøy
2019-06-26 HeliScan AS     Plan for oppdatering av CAME og godkjenning av vedlikeholdsprogram for EC120B
2019-06-26 HeliScan AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis brukt EC120B helikopter overført fra Sverige
2019-06-25 HeliScan AS     Supplerende dokumentasjon for søknad om luftdyktighetsbevis
2019-06-18 HeliScan AS     søknad om luftdyktighetsbevis
2019-06-14 HeliScan AS     Søknad om luftdyktighetsbevis
2019-06-13 HeliScan AS     HeliScan AS - Søknad om godkjenning av innleieavtale EC120B LN-OYM
2019-06-06 HeliScan AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder - Airbus Helicopters EC120B
2019-06-05 HeliScan AS     HeliScan AS - Tildeling av ICAO kode Airbus Helicopters EC120B
2019-06-05 HeliScan AS     Aircraft bill of sale
2019-06-03 HeliScan AS     LN-OYL og Reservasjon av registeringsmerker
2019-06-03 HeliScan AS     LN-OYL og Søknad om reservering av kjennetegn
source: caa.no

More information: