LN-YFM

Brm Aero
Bristell Ul/hd

ACTIVE MICROLIGHTAircraft Details

Manufacturer: Brm Aero
Model: Bristell Ul/hd
MSN: 452
Production year: 2019
Microlight Club: JARLSBERG SPORTSFLYKLUBB
source: nlf.no

Owner/Operator Details


Name: Sportsfly.no AS
Adress: c/o Pay Svein Egil Newman
Granveien 11
3440 RØYKEN

source: nlf.no

Aircraft event timeline

2019-08-07
Aircraft added NLF
Sportsfly.no AS
c/o Pay Svein Egil Newman
Granveien 11
3440 RØYKEN

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-05-26 Sportsfly.no AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2020-05-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2020-05-26 Sportsfly.no AS     Epost med midlertidig tillatelse
2020-05-21 Sportsfly.no AS     LN-YFM- søknad om forlenget midlertidig tillatelse
2019-08-07 Sportsfly.no AS     Epost med midlertidig tillatelse
2019-08-07 Sportsfly.no AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2019-08-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2019-07-21 Sportsfly.no AS     ønsker midlertidig tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2019-07-14 Sportsfly     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av Mode-S transponder og eventuelt nødpeilesender
2019-07-12 Sportsfly     Anmodning om24-bits ICAO kode for programmering av Mode-S transponder og eventuelt nødpeilesender
2008-02-26 Post- og teletilsynet   innsending av radiokonsesjon for luftfartøyet
source: caa.no

More information: