LN-OHT

MD Helicopter, Inc 500N

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: MD Helicopter, Inc
Model: 500N
MSN: LN-071
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Savicon AS
Adress: Mørtelverksbakken 19
0580 OSLO

source: caa

Aircraft event timeline

2022-04-11
Aircraft Deleted
Savicon AS
2019-08-08
Aircraft added NKOM
Savicon AS

Related Youtube videos (1)

LN-OHT data-toggle=

LN OHT avgang OSM Aviation Airtech på ENGK.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-05-09 SAVICON AS     bekreftet oppsigelse
2023-05-04 SAVICON AS     Angående søknad om eksportluftdyktighetsbevis - Helikopter avregistrert
2023-05-03 SAVICON AS     Angående søknad om eksportluftdyktighetsbevis - Helikopter avregistrert
2023-05-03 SAVICON AS     Sletting av luftfartøy
2023-05-03 Skudenes & Aakra Sparebank     Sletting av heftelser
2023-05-03 SAVICON AS     Angående søknad om eksportluftdyktighetsbevis - Helikopter avregistrert
2023-05-02 Skudenes & Aakra Sparebank     effektuering - Sletting av heftelse
2023-05-02 SAVICON AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2023-04-26 SAVICON AS     Sletting av luftfartøy fra norsk register
2023-04-25 Skudenes & Aakra Sparebank     sletting av pantesikkerhet
2023-03-28 SAVICON AS     Dokumenter Export CofA
2023-03-27 SAVICON AS     Bilde Flight Manual
2023-03-21 Luftfahrt Bundesamt - LBA     AW: DHD Heliservice GmbH - Failure to submit ARC and extended ARC to the Competent Authority per M.A.901(p)
2023-03-21 Luftfahrt Bundesamt - LBA     DHD Heliservice GmbH - Questions regarding ARC Review 019/20
2023-03-21 Luftfahrt Bundesamt - LBA     AW: DHD Heliservice GmbH - Questions regarding ARC Review 019/20
2023-03-21 Luftfahrt Bundesamt - LBA     AW: DHD Heliservice GmbH - Questions regarding ARC Review 019/20
2023-03-20 Joachim Wichmann     DHD Heliservice GmbH - Failure to submit ARC and extended ARC to the Competent Authority per M.A.901(p)
2023-03-07 SAVICON AS     Angående søknad om eksportluftdyktighets bevis - Salg MD520 til England
2023-03-06 SAVICON AS     ARC 15b utstedt 2020 med 1. og 2. forlengelse
2023-03-06 SAVICON AS     ARC 15b utstedt 2020 med 1. og 2. forlengelse
2023-03-03 SAVICON AS     Søknad om eksportluftdyktighets bevis - Salg MD520 til England
2022-12-16 David Landsverk     LN-OHT – Vedtak om godkjennelse av Rev. 1 til vedlikeholdsprogram (AMP)
2022-11-29 David Landsverk     LN-OHT – AMP Issue 1 Rev. 1
2022-06-08 Skudenes & Aakra Sparebank     Registrering av panterett i luftfartøy
2022-06-08 SAVICON AS     Registreringsbevis
2022-06-07 Skudenes & Aakra Sparebank     sletting av panterett
2022-05-27 Skudenes & Aakra Sparebank     sletting av pantesikkerhet
2022-05-27 Skudenes & Aakra Sparebank     1. gangs tinglysing av pantedokument
2022-05-13 SAVICON AS     Viktig info - Fusjon mellom «gamle» Savicon AS og «nye» Savicon AS
2022-03-28 SAVICON AS     melding om fusjon
2020-05-14 DHD Heliservice GmbH     19/15143-14 - CAMO
2020-05-12 DHD Heliservice GmbH     CAMO
2019-09-12 Skudenes & Aakra Sparebank     ettersendelse av attestert registerutskrift
2019-09-11 Savicon AS     permanent tillatelse og følgebrev
2019-09-11 Savicon AS     Epost med permanent tillatelse
2019-09-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-09-06 Skudenes & Aakra Sparebank     Registrering av pantedokument
2019-09-03 Savicon AS     programmering
2019-09-02 Savicon AS     ber om bekreftelse på at ICAO er korrekt programmert i ELT
2019-08-30 SAVICON AS     Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram (AMP) revisjon 0
2019-08-30 Skudenes & Aakra Sparebank     Pantedokument
2019-08-28 SAVICON AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og validering av EASA Form 15b for brukt helikopter importert fra Sveits
2019-08-27 DHD Heliservice GmbH     AMP - questions
2019-08-27 David Landsverk     Signert AMP - Versjon 1 - Revisjon 0
2019-08-21 David Landsverk     CAMO kontrakt og CAMO godkjenning DHD
2019-08-19 David Landsverk     Vedlikeholdsprogram
2019-08-16 Savicon AS     Registrering av luftfartøy
2019-08-15 David Landsverk     Slettelsesattest fra Sveits for HB-ZTI
2019-08-15 Anja Landsverk     Vedlikeholdsplan
2019-08-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2019-08-06 Savicon AS     Bill of Sale - Apostille
2019-08-05 David Landsverk     Kopi av Id
2019-08-02 David Landsverk     Søknad Luftdyktighetsbevis - Form 25 og 24
2019-07-31 Savicon AS     HB-ZTI
2019-07-30 David Landsverk     Søknad om reservasjon av registreringsmerke
2019-07-30 David Landsverk     reservasjon av registreringsmerke
2019-07-16 Savicon AS     Airworthiness Review Certificate
source: einnsyn.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: