LN-OLK

Leonardo S.p.A.
AW139

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Leonardo S.p.A.
Model: AW139
MSN: 41545
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Knut Axel Ugland Holding AS
Adress: Postboks 1002
4884 GRIMSTAD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-08-19
Aircraft Added
Knut Axel Ugland Holding AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-08-26 Lufttransport AS     ARC 1st extension
2020-04-30 Lufttransport Rotor Wing AS     Issue of 14.4 Exemption for operation with Temporary Separation Barrier installed
2020-04-29 Lufttransport AS     Article 14.4 Exemption for installasjon av "separation barrier" mellom kabin og cockpit i LTRW AW139.
2019-12-19 Lufttransport RW AS     Epost med permanent tillatelse
2019-12-19 Lufttransport RW AS     permanent tillatelse og følgebrev
2019-12-19 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-12-12 Lufttransport RW AS     ELT-koding
2019-10-11 Nordea Bank ABP, filial i Norge     Registrering av heftelse
2019-10-09 Nordea Bank ABP, filial i Norge     Registrering av pantedokument
2019-09-27 Lufttransport RW AS     søknad om forlenget midlertidig tillatelse
2019-09-27 Lufttransport RW AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2019-09-27 Lufttransport RW AS     Epost med midlertidig tillatelse
2019-09-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OLK- kopi av midlertidig tillatelse
2019-09-05 Lufttransport AS     ELT-programmering
2019-08-27 Lufttransport RW AS     søknad om permanent radiotillatelse
2019-08-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2019-08-26 Lufttransport RW AS     Epost med midlertidig tillatelse
2019-08-26 Lufttransport RW AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2019-08-23 Lufttransport Rotor Wing AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2019-08-23 Lufttransport RW AS     LN-OLK- søknad om forlenget midlertidig tillatelse
2019-08-20 Lufttransport AS     Lufttransport RW AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OLK
2019-08-19 Knut Axel Ugland Holding AS     Registrering av luftfartøy
2019-08-16 Lufttransport Rotor Wing AS     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflygning fra, Cascina Costa, Italia til Bodø
2019-08-13 AgustaWestland Philadelphia Corporation     Bill of Sale
2019-08-07 Fredrik E Ottosson     Bekreftelse på avregistrering fra FAA
2019-08-07 Lufttransport RW AS     rettet opp søknad
2019-08-06 Lufttransport AS     Bill of Sale
2019-08-05 Lufttransport AS     Komplettering av Permit to Fly søknad RW-TK017B19/fot
2019-07-20 Lufttransport AS     Importgranskning og utstedelse av C of A og ARC
2019-07-20 Lufttransport AS     Søknad Permit to Fly
2019-07-16 Lufttransport AS     Angående trukket Søknad om Permit to Fly og revidert plan for leveranse
2019-07-12 Lufttransport AS     Søknad Permit to Fly
2019-07-12 Fredrik E Ottosson     Søknad Permit to Fly
2019-06-18 Lufttransport AS     LN-OLK - Søknad Permit to Fly
2019-06-17 Lufttransport AS     Søknad om registreringsbevis for AW139 S/N 41545
2019-06-06 Lufttransport AS     Søknad om godkjenning av Leaseagreement KAUH - LTRW for LN-OLK
2019-05-28 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2019-05-24 Lufttransport AS     Tildeling av ICAO-kode
2019-05-24 Lufttransport AS     Kommentar til søknad Luftdyktighetsbevis
2019-05-24 Lufttransport AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis
2019-05-22 Lufttransport AS     ICAO-kode
2019-05-20 Lufttransport Rotor Wing AS     Nytt luftfartøy - Long Nose AW139
source: caa.no