LN-AOC

Gulfstream Aerospace LP
G280

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Gulfstream Aerospace LP
Model: G280
MSN: 2185
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Aviation Invest AS
Adress: Karenslyst Alle
0278 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-12-25
Owner verified
Aviation Invest AS
2019-11-27
Aircraft added NKOM
Sundt Air AS
2019-11-25
Aircraft Added
Aviation Invest AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-12-03 'EFTA Surveillance Authority'     Notification of exemption for Exemption under Article 14(4) of Basic Regulation 216/2008
2019-12-03 'EFTA Surveillance Authority'     Notification of exemption for Exemption under Article 14(4) of Basic Regulation 216/2008
2019-12-03 EASA     Ares(2019)7449839 - EASA case 2019-026 - NO Notification of exemption for Art. 14(4) BR 216/2008
2019-12-03 EASA     Ares(2019)7449712 - EASA case 2019/025 - NO - Notification of exemption for Art 14(4) BR 216/2008
2019-11-26 Sundt Air AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2019-11-26 Sundt Air AS     Exemption under article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 for Continued Operation
2019-11-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     Utgår - 1906509-1 midlertidig tillatelse og følgebrev
2019-11-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-AOC- kopi av midlertidig tillatelse
2019-11-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse - sak 1906507
2019-11-26 Sundt Air AS     Exemption under article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 for Continued Operation
2019-11-26 Aviation Invest AS     registrering av luftfartøy
2019-11-26 Sundt Air AS     Oversendelse av registreringsbevis
2019-11-26 Sundt Air AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2019-11-26 Sundt Air AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2019-11-26 Sundt Air AS     Epost med midlertidig tillatelse
2019-11-26 Sundt Air AS     Epost med midlertidig tillatelse
2019-11-26 Sundt Air AS     midlertidig tillatelse og følgebrev - tillatelsen utgår
2019-11-26 Sundt Air AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2019-11-26 Luftfartstilsynet     Epost med midlertidig tillatelse
2019-11-21 Federal Aviation Administration     Confirmation of Deregistration FAA
2019-11-20 Aviation Invest AS     egenerklæring som eier av luftfartøy
2019-11-20 Geir Jensen     søknad om midlertid registrering og kopi av dokumenter
2019-11-20 Geir Jensen     Dokumentasjon LN-AOC
2019-11-14 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Godkjenning av OM-B for innfasing av Gulfstream G280, LN-AOC, revisjon 0
2019-11-14 Sundt Air AS     Sundt Air AS - godkjennig av MEL for innfasing av Gulfstream G-280 LN-AOC, SN 2185
2019-11-14 Aviation Invest AS     Bill of Sale
2019-11-04 Sundt Air AS     Søknad om unntak fra basic regulation
2019-10-30 Sundt Air AS     Sundt Air AS- Tilbakemelding på endring av AMP G280 LN-AOC etter gjennomgang hos LT
2019-10-30 Sundt Air AS     Sundt Air AS - OM-B - G280 - LN-AOC
2019-10-29 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om godkjennig - MEL G-280 LN-AOC, SN 2185
2019-10-25 Sundt Air AS     Sundt Air AS- endring på AMP G280 LN-AOC etter gjennomgang hos LT
2019-08-30 Sundt Air AS     Søknad om godkjenning av AMP revisjon-0
2019-08-05 Sundt Air AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis
2019-06-16 Sundt Air AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2019-06-15 Sundt Air AS     G280 MSN 2185 ICAO CODE
2019-06-11 Sundt Air AS     G280 MSN 2187 - FDR Parameters Exemption
2019-06-06 Sundt Air AS     GALP Commitment Letter on G280 FDR Parameters
2019-05-02 Gulfstream Aerospace Corporation     Regarding Gulfstream G280 Export Certificate of Airworthiness
2019-05-01 Gulfstream Aerospace Corporation     Regarding Gulfstream G280 Export Certificate of Airworthiness
source: caa.no

More information: