LN-AOC

Gulfstream Aerospace LP
G280

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Gulfstream Aerospace LP
Model: G280
MSN: 2185
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 2019
Max TO weight: 17962 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Aviation Invest AS
Adress: Karenslyst allé 6
0278 OSLO
Operator: Sundt Air AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-12-25
Owner verified
Aviation Invest AS
2019-11-27
Aircraft added NKOM
Sundt Air AS
2019-11-25
Aircraft Added
Aviation Invest AS

Related Youtube videos

LN-AOC data-toggle=

(4K) Gulfstream G280 Sundt Air LN-AOC arrival at Zurich Airport ZRH LSZH

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-02-07 SUNDT AIR AS     Sundt Air AS - Indirekte revisjon av AMP G280 LN-AOC
2021-12-02 Tom Arild Wike     Søknad Noise Certificate - Spørsmål
2021-11-26 Sundt Air AS     VS: CAT II søknad for G-280 LN-AOC (21/00298-8)
2021-11-25 Tom Arild Wike     Søknad Noise Certificate
2021-11-16 Sundt Air AS     Fornyet ARC
2021-09-22 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om godkjenning av MEL revisjon 1 - G-280 - LN-AOC
2021-09-22 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Godkjenning av MEL revisjon 1 - G280 - LN-AOC
2021-09-21 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Indirekte revisjon 1-2 til AMP for Gulfstream G280 LN-AOC
2021-08-14 Sundt Air AS     Sundt Air AS - G280 2185 MEL Revision for review and approval - LN-AOC
2021-06-18 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om indirekte revisjon av AMP G280 LN-AOC
2021-05-07 EASA     2021/011 - NO - Acknowledgement of Notification - Exemption - Exemption under Article 14(4) of Basic Regulation 216/2008 - Ares(2021)3070546 - Ares(2021)3079777
2021-05-06 Sundt Air AS     G280 MSN 2185 - Fire Extinguisher Exemption - Gyldig til 30.06.2022 - Trekker søknad
2021-05-06 Sundt Air AS     G280 MSN 2185 - Fire Extinguisher Exemption - Gyldig til 30.06.2022
2021-05-06 Sundt Air AS     Exemption under article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 for Continued Operation
2021-04-22 Sundt Air AS     G280 MSN 2185 - Fire Extinguisher Exemption
2021-04-22 Sundt Air AS     G280 MSN 2185 - FDR Parameters Exemption
2021-03-25 Sundt Air AS     Søknad om direkte godkjenning av revisjon 1-0 av AMP G280 LN-AOC SN2185
2021-03-25 Sundt Air AS     Vedrørende - Indirekte godkjenning av AMP G280, LN-AOC S/N 2185
2021-01-22 Sundt Air AS     Indirekte godkjenning av AMP G280, S/N 2185
2020-11-24 Sundt Air AS     Fornyelse ARC
2020-09-08 Internal Document     Sundt Air AS - innleie og flåteutvidelse med sjekkliste
2020-09-08 Sundt Air AS     Sundt Air AS - vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-AOC
2020-09-02 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om innleieavtale - LN-AOC
2020-08-27 EASA     Ares(2020)4457046 - Recommendation to EASA case 2019-025 - Art14(4) from Norway
2020-08-24 Sundt Air AS     Søknad om indirekte revisjon av AMP - Gulfstream G280
2020-07-21 Sundt Air Management AS     Sundt Air AS - CAA's special requirements compliance form / Aircraft LN-AOC
2020-06-08 EFTA Surveillance Authority     Notification of exemption for Exemption under article 14(4) of Basic Regulation 216/2008
2020-06-08 EASA     Ares(2020)2955221 - EASA case 2020/038 - NO - Art. 14(4) of Basic Regulation 216/2008
2020-06-05 Sundt Air AS     Exemption under article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 for Continued Operation
2020-05-04 Sundt Air AS     Angående anmodning om forlenget 14.4 Exemption for Cabin Halatron Fire Extinguishers
2020-03-05 NATS     NATCMA - F2 Form for LN-AOC and LN-XAX
2020-03-05 Sundt Air AS     Sundt Air AS - CMA F2 NATCMA
2019-12-09 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om indirekte revisjon av AMP til G280 LN-AOC
2019-12-03 'EFTA Surveillance Authority'     Notification of exemption for Exemption under Article 14(4) of Basic Regulation 216/2008
2019-12-03 'EFTA Surveillance Authority'     Notification of exemption for Exemption under Article 14(4) of Basic Regulation 216/2008
2019-12-03 EASA     Ares(2019)7449839 - EASA case 2019-026 - NO Notification of exemption for Art. 14(4) BR 216/2008
2019-12-03 EASA     Ares(2019)7449712 - EASA case 2019/025 - NO - Notification of exemption for Art 14(4) BR 216/2008
2019-11-26 Sundt Air AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2019-11-26 Sundt Air AS     Exemption under article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 for Continued Operation
2019-11-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     Utgår - 1906509-1 midlertidig tillatelse og følgebrev
2019-11-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-AOC- kopi av midlertidig tillatelse
2019-11-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse - sak 1906507
2019-11-26 Sundt Air AS     Exemption under article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 for Continued Operation
2019-11-26 Aviation Invest AS     registrering av luftfartøy
2019-11-26 Sundt Air AS     Oversendelse av registreringsbevis
2019-11-26 Sundt Air AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2019-11-26 Sundt Air AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2019-11-26 Sundt Air AS     Epost med midlertidig tillatelse
2019-11-26 Sundt Air AS     Epost med midlertidig tillatelse
2019-11-26 Sundt Air AS     midlertidig tillatelse og følgebrev - tillatelsen utgår
2019-11-26 Sundt Air AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2019-11-26 Luftfartstilsynet     Epost med midlertidig tillatelse
2019-11-21 Federal Aviation Administration     Confirmation of Deregistration FAA
2019-11-20 Aviation Invest AS     egenerklæring som eier av luftfartøy
2019-11-20 Geir Jensen     søknad om midlertid registrering og kopi av dokumenter
2019-11-20 Geir Jensen     Dokumentasjon LN-AOC
2019-11-14 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Godkjenning av OM-B for innfasing av Gulfstream G280, LN-AOC, revisjon 0
2019-11-14 Sundt Air AS     Sundt Air AS - godkjennig av MEL for innfasing av Gulfstream G-280 LN-AOC, SN 2185
2019-11-14 Aviation Invest AS     Bill of Sale
2019-11-04 Sundt Air AS     Søknad om unntak fra basic regulation
2019-10-30 Sundt Air AS     Sundt Air AS- Tilbakemelding på endring av AMP G280 LN-AOC etter gjennomgang hos LT
2019-10-30 Sundt Air AS     Sundt Air AS - OM-B - G280 - LN-AOC
2019-10-29 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om godkjennig - MEL G-280 LN-AOC, SN 2185
2019-10-25 Sundt Air AS     Sundt Air AS- endring på AMP G280 LN-AOC etter gjennomgang hos LT
2019-08-30 Sundt Air AS     Søknad om godkjenning av AMP revisjon-0
2019-08-05 Sundt Air AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis
2019-06-16 Sundt Air AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2019-06-15 Sundt Air AS     G280 MSN 2185 ICAO CODE
2019-06-11 Sundt Air AS     G280 MSN 2187 - FDR Parameters Exemption
2019-06-06 Sundt Air AS     GALP Commitment Letter on G280 FDR Parameters
2019-05-02 Gulfstream Aerospace Corporation     Regarding Gulfstream G280 Export Certificate of Airworthiness
2019-05-01 Gulfstream Aerospace Corporation     Regarding Gulfstream G280 Export Certificate of Airworthiness
source: caa.no

More information: