LN-KCA

Cessna Aircraft Company
A185E

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: A185E
MSN: 185-01302
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Mohn Wilhelm Anton
Adress: Sørbyhaugen 20B
0377 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-10-25
Owner changed
Mohn Wilhelm Anton
2013-08-26
Owner changed
Hvide Wollert
2011-09-12
Owner changed
Fleischer Henrik
2003-06-01
Adress
Vassbotten Runar
2001-06-26
Owner changed
Vassbotten Runar

Related Youtube videos

LN-KCA data-toggle=

Water landing at Nordre Haoya Island. C185 Floatplane.

LN-KCA data-toggle=

CC and GF cruising.........

LN-KCA data-toggle=

Just airborn from Kilen. C185 Floatplane.

LN-KCA data-toggle=

Water taxying at Kilen. C185 Floatplane.

More aircraft owned by Mohn Wilhelm Anton

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-03-30 Flyteknisk Notodden AS     ARC Review
2020-08-07 Flyteknisk Notodden AS     ARC Extension
2020-01-29 Jan Lilleby     registrering av eierskifte
2020-01-23 Wilhelm Anton Mohn     Registrering av eierendring samt kopi av ID for kjøper
2020-01-23 Wilhelm Anton Mohn     flyskjøte
2019-03-28 Flyteknisk Notodden AS     ARC Review
2019-03-28 Flyteknisk Notodden AS     ARC ARC Extension form
2018-11-19 Flyteknisk Notodden AS     vedtak om godkjenning av revisjon 02 til AMP for Cessna A185E
2018-10-26 Flyteknisk Notodden AS     Revisjon 02 til AMP for Cessna A185E
2018-06-10 Jan Lilleby     Bestilling av ny reisejournal
2018-04-23 Flyteknisk Notodden AS     kopi av ARC og review papirer for Cessna A185E
2017-10-27 Wilhelm Anton Mohn   registrert eierskifte
2017-10-26 Henrik Fleischer   bekreftelse fra eier på hvor stor andel som selges
2017-10-18 Wilhelm Mohn   flyskjøte
2016-05-31 Flyteknisk Notodden AS   ARC
2015-06-30 Flyteknisk Notodden AS   Kopi av ARC og reiew papirer
2014-08-12 Flyteknisk Notodden AS   ARC og ARC extension verification form for Cessna A185E
2014-01-02 Post- og teletilsynet   LN-KCA- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-11-25 Post- og teletilsynet   LN-KCA- Midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-08-26 Wollert Hvide   registrering av eierskifte
2013-08-23 Fleischer & Co. AS   Overdragelse av luftfartøy
2013-08-23 Henrik Fleischer   Flyskjøte
2013-08-11 Flyteknisk Notodden AS   Forlengelse ARC
2012-08-29 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2012-08-16 Flyteknisk Notodden AS   kopi av ARC og review papirer
2012-08-13 Øyvind Vassbotten   søknad om godkjennelse av rev 01
2012-08-13 Flyteknisk Notodden AS   AMP Rev 01
2012-08-13 Flyteknisk Notodden AS   AMP rev 01 godkjent
2011-09-12 Fleischer & Co AS   Eierskifte
2011-09-08 Fleischer & Co AS   Flyskjøte
2011-08-15 Flyteknisk Notodden AS   kopi av ARC og Review checkliste
2011-07-13 Flyteknisk Notodden AS   AMP godkjent
2011-07-12 Flyteknisk Notodden AS   søknad om godkjenning av AMP
2010-07-06 Flyteknisk Notodden AS   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-07-04 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2010-07-04 Flyteknisk Notodden AS     Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-09-24 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-07-09 Runar Vassbotten   Vedrørende søknad forlengelse av N-ARC
2009-07-03 Runar Vassbotten   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-06-30 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2008-12-09 DnB NOR Bank ASA   slettet pantobligasjon
2008-12-04 DnBNOR   Pantobligasjon i luftfartøy
2008-11-05 Jan Hovet   tildeling av ICAO kode
2008-10-24 Runar Vassbotten   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-20 Runar Vassbotten   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Runar Vassbotten   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-07-07 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2007-03-09 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-03-16 Flyteknisk Notodden AS   Retting av vedlikeholdsrapport
source: caa.no

More information: