LN-UAX

SAAB-Scania AB 91B-2

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: SAAB-Scania AB
Model: 91B-2
MSN: 91-343
Airworthiness Category: Normal
Production year: 1957 (66 years old)
Max TO weight: 1165 kg
ICAO Hex: 47C724
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Tromøy Aero AS
Adress: Revesandsveien 293
4818 FÆRVIK

source: caa

Aircraft event timeline

2019-12-21
Aircraft added NKOM
Tromøy Aero AS
2019-12-19
Aircraft Added
Tromøy Aero AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-02-19 AEROMECH AS     N ARC
2022-08-02 TROMØY AERO AS     LN-UAX- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-08-02 TROMØY AERO AS     permanent tillatelse og følgebrev
2022-08-02 TROMØY AERO AS     Epost med permanent tillatelse
2022-08-02 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     Kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-08-01 TROMØY AERO AS     dokumentasjon på programmering
2022-07-29 TROMØY AERO AS     svar om midlertidig tillatelse - bekreftelse på telefonsamtale
2022-07-21 TROMØY AERO AS     spørsmål vedrørende tillatelse
2021-01-25 Aeromech AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2021-01-22 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport VR
2020-02-20 Aeromech AS     vedtak om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2020-02-20 Aeromech AS     Søknad om dispensasjon fra krav i BSL A 1-8
2020-02-11 Dagfinn Andersen     avviksrapport
2020-02-11 Dagfinn Andersen     Søknad om dispensasjon fra krav i BSL A 1-8
2020-02-05 Aeromech AS     Rapport etter importgranskning
2020-01-20 Dagfinn Andersen     importgranskning
2019-12-20 Tromøy Aero AS     Epost med midlertidig tillatelse
2019-12-20 Tromøy Aero AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2019-12-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr
2019-12-19 Transportstyrelsen Luftfartsavdelingen     Deregistration SE-ITF
2019-12-19 Tromøy Aero AS     Registrering av luftfartøy
2019-12-16 Tromøy Aero AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2019-12-16 Vegard Stillingen     19/21842-1 - Tildeling av 24-bits ICAO kode for ELT og transponder omkoding
2019-12-16 Tromøy Aero AS     Egenerklæring som eier av luftfartøy
2019-12-12 Vegard Stillingen     Tildeling av 24-bits ICAO kode for ELT og transponder omkoding
2019-06-03 Anders Nilsson     Reservasjon av registeringsmerke
2019-06-01 Anders Nilsson     Søknad om reservasjon av registeringsmerke
source: einnsyn.no

More information: