LN-OFZ

Airbus Helicopters
AS 350 B3

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8831
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helitrans Invest AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2020-10-11
Aircraft added NKOM
Helitrans AS
2020-06-23
Aircraft Deleted
Helitrans Invest AS
2020-04-23
Aircraft Added
Helitrans Invest AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-07-20 Internal Document     Helitrans AS - Flåtereduksjon med LN-OFZ og sjekklister
2020-06-23 Helitrans Invest AS     sletting av luftfartøy
2020-06-19 Helitrans Invest AS     sletting av luftfartøy
2020-06-19 Helitrans Invest AS     Bekreftelse av bostedsadresse
2020-06-19 Helitrans Invest AS     kopi av pass for vitnebekreftelse på slettelsesbegjæring
2020-06-16 Helitrans AS     Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OFZ
2020-06-08 Sparebank 1 SMN     sletting av heftelse
2020-06-04 Helitrans Invest AS     bekreftelse
2020-06-04 Sparebank 1 SMN     sletting av pant SpareBank 1 SMN
2020-05-25 Sparebank 1 SMN     sletting av pantedokument
2020-05-07 Helitrans AS     tstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for nytt luftfartøy for eksport til Russland
2020-05-06 Helitrans AS     SV: Vedlikeholdsrapport må sendes inn
2020-05-06 Helitrans AS     Vedlikeholdsrapport må sendes inn
2020-03-13 Helitrans AS     Helitrans AS - Utsettelse av innleieavtale for LN-OFY og LN-OFZ
2019-09-19 Helitrans AS     reservasjon av registreringsmerker
2019-09-18 Helitrans AS     Reservasjon av nye registreringsbokstaver
source: caa.no

More information: