LN-OQT

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920283
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2015
Max TO weight: 12020 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wells Fargo Trust Company, National Association
Adress: 299 Main Street 5th Floor MAC: U1228-051
UT 84111 SALT LAKE CITY
Operator: CHC Helikopter Service AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2020-10-11
Aircraft added NKOM
CHC Helikopter Service AS
2020-03-12
Aircraft Added
Wells Fargo Trust Company, National Association

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBA

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLR

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPL

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQC

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQO

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQR

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQS

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQX

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQY

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJN

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMM

Bell Helicopter
214ST

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQD

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQE

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQN

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-04-25 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Vedtak om godkjennelse av AMP Variation - Engangsutvidelse av 375H inspeksjon med 10% utover toleranse
2022-04-22 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     S-92A (920283) Søknad om godkjennelse av engangs utvidelse - 375Hrs Inspeksjonsintervallet
2022-03-01 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     LN-OQT, S/N 920283 ARC første gangs forlengelse
2022-03-01 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Angående LN-OQT, S/N 920283 ARC første gangs forlengelse
2022-02-28 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     S/N 920283 ARC første gangs forlengelse
2021-03-01 CHC Helikopter Service AS     ARC by Recommendation - Spørsmål angående dokumentasjon
2021-03-01 CHC Helikopter Service AS     Søknad om utstedelse av EASA Form 15a, LN-OQT
2021-03-01 CHC Helikopter Service AS     Totaltid per 1. mars 2021?
2021-03-01 CHC Helikopter Service AS     ARC by Recommendation - Spørsmål angående dokumentasjon
2021-03-01 CHC Helikopter Service AS     ARC by Recommendation - Spørsmål angående dokumentasjon
2021-03-01 CHC Helikopter Service AS     RE: Totaltid per 1. mars 2021?
2021-03-01 CHC Helikopter Service AS     ARC by Recommendation - Spørsmål angående dokumentasjon
2021-03-01 CHC Helikopter Service AS     Vedtak om utstedelse av ARC 15a basert på Recommendation
2020-06-30 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2020-06-30 CHC Helikopter Service AS     Epost med permanent tillatelse
2020-06-30 CHC Helikopter Service AS     permanent tillatelse og følgebrev
2020-06-29 CHC Helikopter Service AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2020-04-21 Internal Document     CHC - sjekkliste vedr. innleie og flåteutvidelse med LN-OQT
2020-03-27 CHC Helikopter Service AS     Issue of 14/4 Exemption for SAR operations with EpiShuttle incubator for transport of patients with suspected or confirmed COVID-19 infection
2020-03-26 CHC Helikopter Service AS     Søknad om bruk av Epishuttle LN-OQT
2020-03-24 CHC Helikopter Service AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og validering av EASA Form 15b for brukt Sikorsky S-92A importert fra Storbritannia
2020-03-20 CHC Helikopter Service AS     Midlertidig radiotillatelse
2020-03-20 CHC Helikopter Service AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfart
2020-03-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     midlertidig tillatelse og følgebrev sendt fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
2020-03-12 RegAircraft     slettelsesattest fra UK for G-WNSW SIKORSKY S-92A S/N 920283
2020-03-12 Advokatfirmaet Thommessen AS     CHC - signerte og daterte innleieavtaler for LN-OQT (MSN 920283) THOMMESSEN-LIVE.FID400970
2020-03-12 Advokatfirmaet Thommessen AS     effektuering vedr. registrering
2020-03-12 CHC Helikopter Service AS     Oversendelse av registreringsbevis
2020-03-12 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OQT
2020-03-12 Advokatfirmaet Thommessen AS     registrering av luftfartøy
2020-03-11 Advokatfirmaet Thommessen AS     legal opinion om eierskap
2020-03-10 CHC Helikopter Service AS     Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis - støybevis - validering av ARC
2020-03-10 CHC Helikopter Service AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2020-03-06 CHC Helikopter Service AS     Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address for programmering av ELT og Mode S transponder
2020-03-02 CHC Helikopter Service AS     Bekreftelse på utstyr
2020-02-27 CHC Helikopter Service AS     Informasjon, endringer i helikopterflåten, 27.02.2020
2020-02-26 Advokatfirmaet Thommessen AS     Legal opinion om eierskap
2020-02-25 Advokatfirmaet Thommessen AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkår
2020-02-24 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår og godkjenning av endring av innleieavtaler
2020-02-24 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2020-02-24 Advokatfirmaet Thommessen AS     CHS Helikopter Service AS - søknad om godkjenning av innleieavtaler LN-OQT (MSN 920283) THOMMESSEN-LIVE.FID400970
2020-02-17 CHC Helikopter Service AS     LN-OQT, -OQU, -OQV, -OQW, -OQX - Forhåndsreservasjon av ledige registreringsmerker
2020-02-17 CHC Helikopter Service AS     LN-OQT, -OQU, -OQV, -OQW, -OQX - Reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no