LN-OAA

Aerospatiale SNI
SA313B

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Aerospatiale SNI
Model: SA313B
MSN: KJJ001
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Kåre-Jan Johansen
Adress: Skårenveien 25
3233 SANDEFJORD
Norge
Phone: +47 33 45 30 35
+47 952 06 306
Radio License. Number: 6640
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

This aircraft has been added with NKOM as source, owner information may be inaccurate until confirmed by the CAA
Name: Kåre-Jan Johansen
Adress: Skårenveien 25
3233 SANDEFJORD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2020-10-11
Aircraft added NKOM
Kåre-Jan Johansen

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-06-29 Kåre-Jan Johansen     Johansen Kåre-Jan - Prøveflyging utført LN-OAA
2020-06-29 'Kåre-Jan Johansen'     Johansen Kåre-Jan - Svar vedrørende prøveflyging utført LN-OAA
2020-05-07 Technomek     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2020-05-06 Kåre-Jan Johansen     Vedlikeholdsrapport VR
2020-05-01 Kåre-Jan Johansen     Rapport etter endt prøveflyging
2020-04-22 Kåre-Jan Johansen     Flyforsikring
2020-03-31 Kåre-Jan Johansen     Oppdatert risiko vurdering testflyging
2020-03-28 Kåre-Jan Johansen     Ettersendt dokumentasjon prøveflyging
2020-03-26 Kåre-Jan Johansen     Retur av signert tilsynsrapport
2020-03-25 Kåre Jan Johansen     Vedtak om utstedelse av Særskilt flygetillatelse
2020-03-24 Technomek     Bekreftelse på mottat og akseptert Oppdatert AFM
2020-03-23 Technomek     Oppdatert AFM - appendix 1.pdf
2020-03-22 Kåre-Jan Johansen     oppdatert AFM Alouette II
2020-03-19 Kåre-Jan Johansen     Kåre-Jan Johansen - Tilbakemelding etter gjennomgang av AFM Alouette II LN-OAA
2020-02-28 Kåre Jan Johansen     Vedtak om rettighet til eget vedlikehold
2020-02-26 Kåre-Jan Johansen     Sjekklister
2020-02-24 Technomek     Ettersendt dokumentasjon - vedlikeholdsrapport
2020-02-23 Technomek     Søknad om tillatelse til testflyging
2020-02-23 Technomek     Søknad om rett til eget vedlikehold (Eksperimental)
2020-02-10 Kåre-Jan Johansen     permanent tillatelse og følgebrev
2020-02-10 Kåre-Jan Johansen     Epost med permanent tillatelse
2020-02-10 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2020-02-09 Johan Andreas Mürer     dokumentasjon
2020-01-16 EAA Chapter 573 Norway     Restaureringsprosjekt #246 - Alouette II - Bytte av kontrollør
2020-01-13 Kåre-Jan Johansen     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2020-01-12 EAA Chapter 573 Norway     Restaureringsprosjekt #246 - Alouette II - Bytte av kontrollør
2020-01-03 Kåre-Jan Johansen     registrering luftfartøy
2019-11-04 Kåre-Jan Johansen     Egenerklæring som eier av luftfartøy
2019-06-20 Kåre-Jan Johansen     19/13232-1 - Søknad om 24 Bit ICAO kode
2019-06-17 Kåre-Jan Johansen     Søknad om 24 Bit ICAO kode
2015-01-25 Kåre-Jan Johansen   søknad om forlengelse av reservasjon
2014-08-07 Nordenfjeldske Luftfart AS   LN-OAAS - Overdragelse av luftfartøy
2011-09-01 Kåre-Jan Johansen   Søknad om forlengelse av reservasjonen - hjemmebygger prosjekt 0246
2011-09-01 Kåre-Jan Johansen   Forlengelse reg reservasjon LN-OAA
2009-05-28 Kåre-Jan Johansen   vedrørende registrering av experimental
2009-05-28 Kåre-Jan Johansen   vedrørende registrering av experimental
2009-05-28 Kåre-Jan Johansen   vedrørende registrering
source: caa.no

More information: