LN-KFK

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-161

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-161
MSN: 2842264
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Kjevik Flyklubb

source: caa.no

Aircraft event timeline

2007-10-30
Aircraft Added
Kjevik Flyklubb

Related Youtube videos

LN-KFK data-toggle=

LN-KFK lander i 20 knop sidevind på Gullknapp

LN-KFK data-toggle=

Osetur i YKG 006

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-11-04 NLF CAMO     ARC og Review report
2019-10-29 NLF CAMO     ARC og Review report
2019-07-31 Rune Bjørkelid     10/00949-20 - Ny reisejournal
2019-07-29 Rune Bjørkelid     Ny reisejournal
2018-11-23 NLF CAMO     ARC og Review report
2018-01-03 Rune Bjørkelid   Ny reisejournal
2017-11-16 NLF CAMO   ARC og Review report
2017-08-22 Sparebanken Sør   Registrering av påtegning på pantedokument
2017-08-21 Sparebanken Sør   pantedokument
2016-11-01 NLF CAMO   ARC og Review report
2016-06-01 Rune Bjørkelid   Ny reisedagbok nr. 4
2015-10-28 Norges Luftsportforbund   ARC og review report
2014-11-17 Norges Luftsportforbund   ARC
2014-11-17 Norges Luftsportforbund   Review report kopi
2014-05-28 SAS Technical Operations   ARC
2013-11-13 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2013-06-03 Scandinavian Airlines System   ARC
2012-10-31 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-11-04 Norges Luftsportforbund   Kopi av ARC
2010-11-16 Norges Luftsportforbund   ARC
2010-11-16 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2010-04-23 Helifly Maintenance   Utsettelse av AMP
2010-04-20 Øivinn Bruce   LN-KFK Forlengelse av frist for opprettelse av godkjent vedlikeholdsordning for LN-KFK
2010-04-20 Kjevik flyklubb ved Øyvinn Bruce   LN-KFK Utsatt frist for AMP
2009-11-04 Kjevik Flyklubb   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-10-30 Helifly AS   1 st extension N-ARC og vedlikeholdsrapport
2009-08-20 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-11-11 Kjevik Flyklubb   utvidelse av Airwothiness Review Certificate -
2008-11-06 Helifly Maintenance AS   fornyelsen av Airwothiness Review Certificate - vedlikeholdsrapport
2008-11-06 Helifly Maintenance AS   Godkjennelse av journaler
2008-10-17 Kjevik Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-20 Kjevik Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Kjevik Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2007-12-17 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-12-14 Post- og teletilsynet   Tilllatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-12-10 Kjevik Flyklubb   Utstedelse av luftdyktighetsbevis og miljøbevis (støy)
2007-11-27 Kjevik Flyklubb   tildeling av Mode-S kode
2007-11-22 Kjevik Flyklubb   Søknad om Mode-S kode
2007-11-19 Sparebanken SØR   registrering av panterett i luftfartøy
2007-11-16 Listerud Flyverksted   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-11-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-11-07 Sparebanken Sør   Retur av pantedokument
2007-11-02 Listerud Flyverksted   Pilots Operating Handbook
2007-10-30 Kjevik Flyklubb   bill of sale med organisasjonsnr.
2007-10-30 Per Norgaard   registrering av luftfartøy
2007-10-25 Kjevik flyklubb   Søknad om registrering av luftfartøy
2007-10-19 Tore Jan Clausen   OY-PHR (LN-KFK) - søknad om å operere utenlandsk registrert luftfartøy i norsk luftrom
2007-10-19 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-10-18 Tore Jan Clausen   LN-KFK- søknad om særskilt tillatelse - luftdyktighetsbevis
2007-10-18 Kjevik flyklubb   Vekt og balanse rapport
2007-10-10 Kjevik flyklubb   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-10-05 Kjevik Flyklubb   bill of sale med organisasjonsnr.
2007-10-02 Sparebanken Sør   Registrering av luftfartøy - pantedokument
2007-10-02 Sparebanken Sør   tinglysing av panterett - underskrevet dokument
2007-09-28 torja-c@online.no   Reservasjon av registreringsmerke
2007-09-28 torja-c@online.no   Reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: