LN-KFT

DeHavilland Aircraft Co. LTD DH 82

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: DeHavilland Aircraft Co. LTD
Model: DH 82
MSN: 185
Airworthiness Category: Amateur Built, Experimental
Production year: 1935 (89 years old)
Max TO weight: 828 kg
ICAO Hex: 4786A6
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Kjeller Flyhistoriske Forening
Adress: Org. nr: 986122907
2027 KJELLER

source: caa

Aircraft event timeline

2006-08-23
Aircraft Added
Kjeller Flyhistoriske Forening

Related Youtube videos (1)

LN-KFT data-toggle=

LN-KFT August 2019

More aircraft owned by Kjeller Flyhistoriske Forening

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-04-21 Dagfinn Andersen     N ARC
2022-04-06 AEROMECH AS     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis (SLB) og Nasjonalt Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2022-04-03 AEROMECH AS     Vedlikeholdsrapport VR
2021-03-19 Aeromech AS     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2021-03-16 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2020-04-07 Aeromech AS     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2020-04-06 Dagfinn Andersen     Vedlikeholdsrapport
2019-01-22 Aeromech AS     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2019-01-21 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport VR
2017-12-12 Aeromech AS   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-12-11 Aeromech AS   Luftdyktighetsbevis
2016-12-05 Kjeller Flyhistoriske Forening   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis.
2015-12-09 Aeromech AS   utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2015-12-08 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport VR
2014-11-06 Aeromech AS   Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-11-03 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2014-04-10 Kjeller Flyhistoriske Forening   compliance with UK CAA Emergency Airworthiness Directive (EAD) No. G-2014-0001-E
2013-11-18 Aeromech AS   Permit to Fly
2013-11-15 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2012-12-05 Aeromech AS   VR
2012-12-05 Aeromech AS   Permit to Fly
2012-12-04 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2011-12-14 Aeromech AS   Permit to Fly
2011-12-13 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport VR
2010-12-17 Kjeller Flyhistoriske Forening   Forlengelse av Permit To Fly (Særskilt luftdyktighetsbevis)
2010-11-24 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2009-12-03 Kjeller Flyhistoriske Forening   Forlengelse av Permit to Fly (Særskilt tillatelse)
2009-11-30 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-09-01 Kjeller Flyhistoriske Forening   Godkjennelse av 10 cm høye registreringsmerker på vertikal haleflate over horisontal stabilisator eller hale
2009-08-20 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-05-12 Kjeller flyhistoriske forening   Tildeling av ICAO ID 24 bit aircraft address
2009-05-07 Kjeller flyhistoriske forening   Søknad om tildeling av ICAO ID 24 bit aircraft address
2009-01-26 Kjeller Flyhistoriske Forening   Utstedelse av Permit To Fly
2008-11-17 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2007-12-17 Aeromech AS   LN-KFT- Nytt Luftdyktighetsbevis
2007-11-30 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2007-11-26 Kjeller flyhistoriske forening   tilbakekallelse av luftdyktighetsbevis
2007-11-22 Kjeller Flyhistoriske Forening   Tilbakekallelse av luftdyktighetsbevis
2006-08-22 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-08-22 Kjeller Flyhistoriske Forening   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008
2006-07-24 Kjeller flyhistoriske forening   Registrering av selvbyggerfly - Tiger Moth
2006-07-17 Kjeller Flyhistoriske Forening   Registrering av selvbyggerfly - Tiger Moth
2006-06-30 Kjeller Flyhistoriske forening   Registrering av selvbyggerfly - Tiger Moth - Bill of Sale
2006-05-29 Kjeller flyhistoriske forening   diverse spørsmål om registrering av selvbyggerfly
2006-05-09 Odd Svang-Rasmussen   diverse spørsmål om registrering
2006-04-27 Kjeller Flyhistoriske Forening v/Lars Håkensen   Søknad om registrering av luftfartøy
2005-12-14 Kjeller Flyhistoriske Forening   Søknad om endring av høyde på registreringsbokstaver - LN-KFT
source: einnsyn.no