LN-MIG

WSK-PZL Mielec
SBLim-2

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: WSK-PZL Mielec
Model: SBLim-2
MSN: 1A01004
Airworthiness Category: Experimental
Production year: 1952
Max TO weight: 5600 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Aarkvisla, Kenneth Oskar
Aarkvisla, Mette Marianne Gaathaug
Adress: Gressbaneveien 21
3302 HOKKSUND

source: caa.no

Aircraft event timeline

2020-11-24
Aircraft Added
Aarkvisla, Kenneth Oskar

Related Youtube videos

LN-MIG data-toggle=

#Sanicole Airshow PZL-Mielec Lim-2 (mig-15) Mikoyan-Gurevich MiG-15UTI TC-616 LN-MIG 11 Sept 2022

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-06-10 FLYVÅPNETS HISTORISKE SKVADRON     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis og Nasjonal Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2022-06-05 FLYVÅPNETS HISTORISKE SKVADRON     Vedlikeholdsrapport VR
2022-04-08 Kenneth Aarkvisla     Aarkvisla Kenneth Oskar - Søknad om oppfriskningstrening med instruktør og utstedelse av STT på SBLim-2 (MiG-15) LN-MIG
2022-03-30 Kenneth Aarkvisla     Aarkvisla Kenneth Oskar - Søknad om oppfriskningstrening med instruktør og utstedelse av STT på SBLim-2 (MiG-15) LN-MIG
2021-06-28 Kenneth Oskar Aarkvisla     vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2021-06-28 Kenneth Aarkvisla     Rapport 0003-3932 lukket
2021-06-18 Kenneth Aarkvisla     rapport 0003-3932 etter importgranskning på Rygge flystasjon torsdag 10. juni 2021
2021-06-16 Kenneth Aarkvisla     rapport 0003-3932 etter importgranskning på Rygge flystasjon torsdag 10. juni 2021
2021-06-15 Kenneth Oskar Aarkvisla     rapport 0003-3932 etter importgranskning på Rygge flystasjon torsdag 10. juni 2021
2021-06-14 Kenneth Aarkvisla     Flyvåpnets Historiske Skvadron inspeksjon 10.06.21 - instruksjoner vedrørende brann & redning
2021-06-03 Kenneth Aarkvisla     Vedlikeholdsrapport
2021-05-27 KENNETH OSKAR AARKVISLA     permanent tillatelse og følgebrev
2021-05-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-05-27 KENNETH OSKAR AARKVISLA     Epost med permanent tillatelse
2021-05-25 Flyvåpenets Historiske Skvadron     Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram (AMP)
2021-05-21 KENNETH OSKAR AARKVISLA     søknad om tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2021-05-21 Kenneth Aarkvisla     Søknad om luftdyktighetsbevis
2021-05-20 Kenneth Aarkvisla     Vedlikeholdsprogram
2021-05-03 Kenneth Oskar Aarkvisla     LN-MIG- Dispensasjon fra kravet om førstehjelpskrin, brannslukker og AFM
2021-04-28 Flyvåpenets Historiske Skvadron     Vedtak om dispensasjon fra BSL A 1-8, størrelse på registreringsbokstaver
2021-04-27 Flyvåpenets Historiske Skvadron     Dispensasjon fra kravet om førstehjelpskrin og AFM
2021-04-27 Flyvåpenets Historiske Skvadron     Dispensasjon fra krav til drivstoffreserve
2021-04-09 Flyvåpenets Historiske Skvadron     Søknad om dispensasjoner for MiG-15UTI LN-MIG
2021-04-06 Flyvåpenets Historiske Skvadron     Tillatelse til å fravike krav til hastighetsbegrensning
2021-02-10 Flyvåpenets Historiske Skvadron     Revidert VHB
2021-02-10 Flyvåpenets Historiske Skvadron     Dokumenter i vedlikeholdsprogram
2020-12-03 Kenneth Oskar Aarkvisla     Journaler og Komponentkort
2020-12-03 Flyvåpenets Historiske Skvadron     besiktigelse av luftfaftøyet
2020-11-24 Kenneth Oskar Aarkvisla     Journaler og Komponentkort.
2020-11-24 Kenneth Oskar Aarkvisla     Registrering av luftfartøy
2020-11-19 Kenneth Aarkvisla     Fwd: Informasjon ifm Registrering
2020-11-18 Kenneth Oskar Aarkvisla     Informasjon ifm Registrering
2020-11-17 Federal Aviation Administration - faa.gov     bekreftelse på sletting av N104CJ
2020-10-26 Kenneth Oskar Aarkvisla     Bill of Sale
2020-10-26 Kenneth Oskar Aarkvisla     Kopi av ID
2020-10-26 Kenneth Oskar Aarkvisla     Bill of Sale
2020-05-07 Kenneth Oskar Aarkvisla     ICAO ID - Aircraft 24 bit Address
source: caa.no