LN-ENN

The Boeing Company
737-800

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: The Boeing Company
Model: 737-800
MSN: 42082
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 2016
Max TO weight: 78999 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Navigator Aviation MSN 42082 Trust
Adress: North Market Street
Wilmington
Operator: Norwegian Air Shuttle AOC AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-06-02
Owner changed
Navigator Aviation MSN 42082 Trust
2021-04-30
Aircraft Added
Sensyo & Co. Ltd.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-06-08 ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS     Sletting av heftelser
2022-06-08 ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS     Registrering av eierskifte
2022-06-02 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Oversendelse av registreringsbevis
2022-06-02 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Norwegian Air Shuttle AOC AS - vedtak om godkjenning av endret innleie etter eierskifte for LN-ENN
2022-06-01 Pål Sveinsson     Effektueringsmelding
2022-06-01 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     VS: Søknad om endret innleiegodkjennelse - LN-ENN (MSN 42082) SVW-MATTER.FID691304
2022-06-01 Pål Sveinsson     effektueringsmelding
2022-05-30 ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS     sletting av pant
2022-05-30 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Søknad om endret innleiegodkjennelse
2022-05-30 ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS     eierskifte
2022-05-23 ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2022-05-19 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Søknad om endret innleiegodkjennelse - (MSN 42082) SVW-MATTER.FID691304
2022-05-19 ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetskravet for Navigator Aviation MSN 42082 Trust
2022-04-25 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Bestilling av registerutskrift - (MSN 42082)
2022-04-10 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     MEL-RIE
2021-11-26 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate etter Recommendation Report
2021-11-19 Norwegian Air Shuttle AOC AS     ARC Recommendation - NN2
2021-11-04 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Information regarding ARC Recommendation MSN 42082
2021-08-25 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     registrering av heftelse
2021-08-24 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     Effektueringsmelding registrering av pant og IDERA 24.8.2021
2021-07-19 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     registrering og datering av IDERA og pant i luftfartøy
2021-06-17 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     Attestert registerutskrift
2021-06-17 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     bestilling av Certificate of Ownership and Encumbrances
2021-05-07 NATS     CMA F2 Norwegian Air Shuttle AOC AS LN-ENN
2021-05-04 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Norwegian Air Shuttle AOC AS - RVSM Skjema - LN-ENN
2021-05-03 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av luftfartøy
2021-05-03 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Oversendelse av registreringsbevis
2021-05-03 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 25 LDB, EASA Form 45 støybevis og validering av EASA Form 15a ARC for brukt fartøy importert fra Irland
2021-05-03 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Norwegian Air Shuttle AOC AS - Rettet vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-ENN (MSN 42082)
2021-05-03 Internal Document     sjekkliste - NAS AOC AS
2021-04-30 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Decision on the approval of Wet-lease from Norwegian Air Shuttle AOC AS to NAS with LN-ENN from 22.04.2021 - 21.04.2022
2021-04-30 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-04-30 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Epost med permanent tillatelse
2021-04-30 Irish Aviation Authority     Slettelsesattest - EI-FJZ Deregistration Notice
2021-04-30 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-04-30 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Bekreftelse Legal opinion
2021-04-30 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Effektuering - Innregistrering av MSN 42082
2021-04-30 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     LN-ENN (MSN 42082) - Effektuering - Søknad om godkjenning av innleie og wetlease
2021-04-30 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     LN-ENN (MSN 42082) - bekreftelse sletting
2021-04-29 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Epost med permanent tillatelse
2021-04-29 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     programmering
2021-04-29 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-04-28 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2021-04-28 Agnete Nummedal     legal opinion
2021-04-28 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om luftdyktighetsbevis, Transfer EI-FJZ (NAI) (NN2) - Mangler AMP
2021-04-28 Norwegian Air Shuttle ASA     Arc
2021-04-26 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-04-26 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om luftdyktighetsbevis, Transfer EI-FJZ (NAI) (NN2)
2021-04-23 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     LN-ENN (MSN 42082) - Søknad om godkjenning av innleie og wetlease SVW-MATTERS.FID634365 - Signerte avtaler
2021-04-21 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av luftfartøy i norsk register og bekreftelse av eierskifte
2021-04-12 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Tildeling av ICAO-kode
2021-04-08 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     LN-ENN (MSN 42082) - Søknad om godkjenning av innleie og wetlease SVW-MATTERS.FID634567
2021-04-08 Agnete Nummedal     LN-ENN (MSN 42082) - Søknad om godkjenning av wetlease SVW-MATTERS.FID634567
2021-04-07 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Søknad om 24-bits ICAO-koder - Norwegian Air Shuttle AOC AS (NN2) AOC NO-AOC-090
2021-04-07 Norwegian Air Shuttle AOC AS     LN-ENL, LN-ENM, LN-ENN, LN-ENP, LN-ENQ, LN-ENR, LN-ENS, reservasjon av registreringsmerker
2021-04-07 Norwegian Air Shuttle AOC AS     LN-ENL, LN-ENM, LN-ENN, LN-ENP, LN-ENQ, LN-ENR, LN-ENS, søknad om reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no