LN-IFI

Piper Aircraft, Inc.
PA-28-181

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Piper Aircraft, Inc.
Model: PA-28-181
MSN: 2843926
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 2017
Max TO weight: 1157 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: LTOB Leasing AS
Adress: Løvenvoldgata 11
6002 Ålesund

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-04-06
Aircraft Added
Torp Flyutleie AS

More aircraft owned by LTOB Leasing AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-03-27 Torben Steffensen     Form 15c - issuance
2021-07-02 LTOB LEASING AS     Epost med permanent tillatelse
2021-07-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-07-02 LTOB LEASING AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-07-02 LTOB LEASING AS     programmering
2021-04-28 Rune Andre Furøy     15/00961-216 - Bestilling av ny loggbok
2021-04-26 Rune Andre Furøy     Bestilling av ny loggbok
2021-04-09 Torp Flyutleie AS     registrering av luftfartøy
2021-04-08 Steff Aviation ApS     vedtak om utstedelse av EASA form 25 og 45 samt validering av ARC
2021-04-08 Steff Aviation ApS     adresse
2021-04-08 Steff Aviation ApS     ARC vs DK.CAO.0001
2021-03-18 Flugtak EHF     Aircraft bill of sale
2021-03-12 TORP FLYUTLEIE AS     Epost med midlertidig tillatelse
2021-03-12 TORP FLYUTLEIE AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-03-12 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-IFI- kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2021-03-04 Steff Aviation ApS     søknad om CofA - NF-0349B
2021-03-04 TORP FLYUTLEIE AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-03-02 Torp Flyutleie AS     retur av registreringspapirer
2021-03-01 Steff Aviation ApS     LN-IFI - Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2021-02-27 Steff Aviation ApS     LN-IFI - Søknad om ICAO kode
2021-02-26 European Aircraft Sales ApS     Bill of Sale
2021-02-24 Torp Flyutleie AS     Aircraft bill of sale - Deregistration of Aircraft
2021-02-23 Icelandic Transport Authority     2102824 - De-registration TF-IFI
2021-02-08 Oddbjørn Steinar Brungot     søknad om reservasjon av registreringsmerke
2021-02-08 Oddbjørn Steinar Brungot     reservasjon av registreringsmerke
2021-01-15 European Aircraft Sales ApS     ARC
source: caa.no

More information: