LN-OGU

Airbus Helicopters
AS350B3

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS350B3
MSN: 8965
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helitrans Invest AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-09-08
Aircraft Deleted
Helitrans Invest AS
2021-04-30
Owner changed
Helitrans Invest AS
2021-04-20
Aircraft Added
Kjell A. Østnes AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-09-14 Internal Document     Helitrans AS - sjekkliste - flåtereduksjon for LN-OGU
2021-09-09 HELITRANS AS     bekreftet oppsigelse
2021-09-09 Helitrans AS     Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OGU
2021-09-08 Helitrans AS     Sletting av helikopter på Helitrans AOC/OPS Spec
2021-09-06 HELITRANS AS     retur av tillatelse
2021-09-05 Helitrans Invest AS     slettelsesanmodning
2021-09-05 Helitrans Invest AS     sletting av luftfartøy
2021-08-25 Sparebank 1 SMN     Sletting av heftelse
2021-08-24 Helitrans AS     Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt helikotper for eksport til Russland
2021-08-19 Sparebank 1 SMN     Pantedokument - påtegning om sletting
2021-08-19 Helitrans AS     Ønsket dokumentasjon - eksportluftdyktighetsbevis
2021-08-16 Helitrans AS     Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2021-05-26 HELITRANS AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-05-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OGU- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-05-26 HELITRANS AS     Epost med permanent tillatelse
2021-05-14 HELITRANS AS     Søknad om permanent tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-05-04 Helitrans AS     Utstedelse av luftdyktighetsbevis nytt fartøy
2021-05-03 Sparebank 1 SMN     Registrering av panterett
2021-05-03 Helitrans Invest AS     Registrering av eierskifte
2021-04-30 Internal Document     Helitrans - innleie og flåteutvidelse for sjekkliste
2021-04-30 Østnes Helicopters     Effektuering - Registrering
2021-04-30 Helitrans AS     Helitrans AS - Vedtak om godkjent innleie og flåteutvidelse for LN-OGU
2021-04-28 Helitrans AS     Helitrans AS - Søknad nytt helikopter på AOC - LN-OGU
2021-04-23 HELITRANS AS     Epost med midlertidig tillatelse
2021-04-23 HELITRANS AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-04-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2021-04-21 Østnes Helicopters     Søknad om Registrering
2021-04-21 Østnes Helicopters     Registrering av luftfartøy - flyskjøte
2021-04-20 Airbus Helicopters     Effektuering - Registration documents for helicopter
2021-04-20 Helitrans AS     Søknad om luftdyktighetsvevis
2021-04-20 Kjell A. Østnes AS     Registrering av luftfartøy
2021-04-18 HELITRANS AS     søknad om midlertidig tillatelse for radioutstyr i norsk registrert luftfartøy
2021-04-18 Helitrans AS     Søknad om luftdyktighetsvevis
2021-04-06 Sparebank 1 SMN     Pantedokument
2021-03-16 Airbus Helicopters     Registrering av luftfartøy
2021-03-16 Airbus Helicopters     Registrering av luftfartøy
2021-02-07 Helitrans AS     21/00961-1 - 24-bits ICAO kode
2021-01-14 Helitrans AS     Anmodning om 24-bits ICAO kode
source: caa.no

More information: