LN-ENP

The Boeing Company
737-800

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: The Boeing Company
Model: 737-800
MSN: 42090
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 2017
Max TO weight: 78999 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Chishima Real Estate Co., Ltd
Adress: 3-4-11 Doshoumachi, Chuo-ku
. Osaka
Operator: Norwegian Air Shuttle AOC AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-06-08
Aircraft Added
Chishima Real Estate Co., Ltd

Related Youtube videos

LN-ENP data-toggle=

#Shorts Norweigian Boeing 737-800 - LN-ENP - Freddie Mercury Livery - Kraków to Oslo - 07/01/2022

LN-ENP data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 LN-ENP Landing Malaga LEMG

More aircraft owned by Chishima Real Estate Co., Ltd

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-06-30 Stefan Hardebo     ARC Recommendation
2021-06-25 NATS     CMA F2 Norwegian Air Shuttle AOC AS - LN-DYK, LN-ENP, LN-ENQ, LN-ENR, LN-ENS, LN-NIG, LN-NIH, LN-NII, LN-NOD
2021-06-23 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Information regarding ARC Recommendation
2021-06-22 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle AOC AS - RVSM Skjemaer - LN-DYK, LN-ENP, LN-ENQ, LN-ENR, LN-ENS, LN-NIG, LN-NIH, LN-NII, LN-NOD
2021-06-11 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 25 LdB, EASA Form 45 støybevis og validering av ARC for brukt luftfartøy overført fra EASA medlem Irland
2021-06-10 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-06-10 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Epost med permanent tillatelse
2021-06-10 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-06-09 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     programmering
2021-06-09 Norwegian Air Shuttle AOC AS     registreringsbevis
2021-06-09 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     registrering av luftfartøy
2021-06-09 Internal Document     sjekkliste - NAS AOC AS
2021-06-08 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Norwegian Air Shuttle AOC AS - SV: MSN 42090 (EI-FVX / LN-ENP): Søknad om godkjenning av innleie og wetlease
2021-06-08 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     MSN 42090 (EI-FVX / LN-ENP): Søknad om godkjenning av innleie og wetlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS SVW-MATTERS.FID634559 - signerte avtaler
2021-06-08 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Effektueringsmelding - innregistrering av LN-ENP (MSN 42090)
2021-06-08 Irish Aviation Authority     slettelsesattest - EI-FVX Deregistration Notice
2021-06-08 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-06-08 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Decision on the approval of Wet-lease from Norwegian Air Shuttle AOC AS to NAS with LN-ENP from 08.06.2021 - 07.06.2022
2021-06-08 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Norwegian Air Shuttle AOC AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-ENP
2021-06-08 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Effektuering - MSN 42090 (EI-FVX / LN-ENP): Søknad om godkjenning av innleie og wetlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS SVW-MATTERS.FID634559
2021-05-04 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2021-05-03 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     registrering av luftfartøy - bekreftelse på eierskap
2021-04-28 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     LN-ENP (MSN 42090/ EI-FVX) - Søknad om godkjenning av innleie - Norwegian Air Shuttle AOC AS
2021-04-28 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om luftdyktighetsbevis, Transfer EI-FVX(NAI) til LN-ENP(NN2)
2021-04-28 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om godkjenning av wetlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS
2021-04-12 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Tildeling av ICAO-kode
2021-04-07 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Søknad om 24-bits ICAO-koder - Norwegian Air Shuttle AOC AS (NN2) AOC NO-AOC-090
2021-04-07 Norwegian Air Shuttle AOC AS     LN-ENL, LN-ENM, LN-ENN, LN-ENP, LN-ENQ, LN-ENR, LN-ENS, reservasjon av registreringsmerker
2021-04-07 Norwegian Air Shuttle AOC AS     LN-ENL, LN-ENM, LN-ENN, LN-ENP, LN-ENQ, LN-ENR, LN-ENS, søknad om reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no