LN-ENQ

The Boeing Company
737-800

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: The Boeing Company
Model: 737-800
MSN: 42092
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 2017
Max TO weight: 78999 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nippon Plastic Pallet Corporation
Adress: 2412-9 Fujiyama, Ueda-shi
. Nagano
Operator: Norwegian Air Shuttle AOC AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-06-02
Aircraft Added
Nippon Plastic Pallet Corporation

Related Youtube videos

LN-ENQ data-toggle=

Norwegian Air Shuttle B737-800WL Takeoff from London Gatwick

LN-ENQ data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 LN-ENQ Landing Malaga LEMG

LN-ENQ data-toggle=

PLANE SPOTTING at Tallinn Airport TWO NORWEGIAN TAKEOFFS 05.06.2022 (LN-DYR) (LN-ENQ) Boeing 738

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-10-15 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate etter Recommendation Report
2021-10-12 Norwegian Air Shuttle AOC AS     NN2 - ARC Recommendation
2021-09-29 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Information regarding ARC Recommendation
2021-06-25 NATS     CMA F2 Norwegian Air Shuttle AOC AS - LN-DYK, LN-ENP, LN-ENQ, LN-ENR, LN-ENS, LN-NIG, LN-NIH, LN-NII, LN-NOD
2021-06-22 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle AOC AS - RVSM Skjemaer - LN-DYK, LN-ENP, LN-ENQ, LN-ENR, LN-ENS, LN-NIG, LN-NIH, LN-NII, LN-NOD
2021-06-10 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-06-10 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Epost med permanent tillatelse
2021-06-10 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-06-09 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     programmering
2021-06-08 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-06-08 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-06-08 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     Dokument 2104223-2 midlertidig tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2021-06-04 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 25 LdB, EASA Form 45 støybevis og validering av ARC for brukt luftfartøy overført fra EASA medlem Irland
2021-06-03 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av luftfartøy
2021-06-03 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Oversendelse av registreringsbevis
2021-06-03 Norwegian Air Shuttle ASA     Decision on approval of Wet-lease from Norwegian Air Shuttle AOC AS to Norwegian Air Shuttle ASA from 3 June 2021- 2 June 2022
2021-06-03 Internal Document     jekkliste - Drylease - endring av fartøyflåte
2021-06-02 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-06-02 Norwegian Air Shuttle AOC AS     LN-ENQ (MSN 42092) - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-ENQ (MSN 42092)
2021-05-03 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     MSN 42092 (EI-FVY / LN-ENQ): Søknad om godkjenning av innleie og wtlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS
2021-04-28 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2021-04-28 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om luftdyktighetsbevis, Transfer EI-FVY(NAI) til LN-ENQ(NN2)
2021-04-27 Agnete Nummedal     Søknad om godkjenning av innleie og wtlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS - Signerte avtaler
2021-04-26 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av luftfartøy i norsk register
2021-04-23 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om godkjenning av innleie og wtlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS - oppdatere opr.spec.
2021-04-12 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Tildeling av ICAO-kode
2021-04-11 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-ENQ (MSN 42092 (EI-FVY / ) - Søknad om godkjenning av innleie og wtlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS
2021-04-11 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     wetlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS SVW-MATTERS.FID634387
2021-04-07 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Søknad om 24-bits ICAO-koder - Norwegian Air Shuttle AOC AS (NN2) AOC NO-AOC-090
2021-04-07 Norwegian Air Shuttle AOC AS     LN-ENL, LN-ENM, LN-ENN, LN-ENP, LN-ENQ, LN-ENR, LN-ENS, reservasjon av registreringsmerker
2021-04-07 Norwegian Air Shuttle AOC AS     LN-ENL, LN-ENM, LN-ENN, LN-ENP, LN-ENQ, LN-ENR, LN-ENS, søknad om reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no