LN-ENS

The Boeing Company
737-800

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: The Boeing Company
Model: 737-800
MSN: 42281
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 2017
Max TO weight: 78999 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Otra Aviation Leasing Limited
Adress: 32 Molesworth Street
2 Dublin
Operator: Norwegian Air Shuttle AOC AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-06-10
Aircraft Added
Otra Aviation Leasing Limited

Related Youtube videos

LN-ENS data-toggle=

Norwegian 737-800 Landing | LGW-OSL

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-05-12 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate etter Recommendation Report
2022-05-10 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     ARC Recommendation
2022-04-29 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Information regarding ARC Recommendation on LN-ENS
2021-09-20 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle AOC ASA - MEL/RIE brukt på LN-ENS
2021-07-01 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     Kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-07-01 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-07-01 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Epost med permanent tillatelse
2021-06-28 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-06-25 NATS     CMA F2 Norwegian Air Shuttle AOC AS - LN-DYK, LN-ENP, LN-ENQ, LN-ENR, LN-ENS, LN-NIG, LN-NIH, LN-NII, LN-NOD
2021-06-22 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle AOC AS - RVSM Skjemaer - LN-DYK, LN-ENP, LN-ENQ, LN-ENR, LN-ENS, LN-NIG, LN-NIH, LN-NII, LN-NOD
2021-06-11 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 25 LdB, EASA Form 45 støybevis og validering av ARC for brukt luftfartøy overført fra EASA medlem Irland
2021-06-11 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av luftfartøy
2021-06-10 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Norwegian Air Shuttle AOC AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-ENS (MSN 42281)
2021-06-10 Norwegian Air Shuttle ASA     LN-ENS - Decision on approval of wet-lease from Norwegian Air Shuttle AOC AS to Norwegian Air Shuttle ASA from 10 June 2021 - 9 June 2022
2021-06-10 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Effektueringsmelding: LN-ENS (MSN 42281) SVW-MATTERS.FID634404
2021-06-10 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     midlertidig tillatelse for radioutstyr
2021-06-10 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Effektuering - Innregistrering av LN-ENS (MSN 42281) SVW-MATTERS.FID634404
2021-06-10 Irish Aviation Authority     slettelsesattest - EI-FVV Deregistration Notice
2021-06-10 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Effektueringsmelding: LN-ENS (MSN 42281) SVW-MATTERS.FID634404
2021-06-10 Morgan Eikeland     korrekt flytype - 737-800
2021-06-10 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Innregistrering av LN-ENS (MSN 42281) SVW-MATTERS.FID634404
2021-06-10 Internal Document     jekkliste - Drylease - endring av fartøyflåte.docm
2021-06-10 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-06-09 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Innregistrering av LN-ENS (MSN 42281) SVW-MATTERS.FID634404
2021-06-08 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-06-08 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-ENS (MSN 42281) - Søknad om godkjenning av innleie og wetlease SVW-MATTERS.FID634404 - signerte avtaler
2021-06-08 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-ENS (MSN 42281) - Søknad om godkjenning av innleie og wetlease SVW-MATTERS.FID634404 - signerte avtaler
2021-04-28 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om luftdyktighetsbevis, Transfer EI-FVV(NAI) til LN-ENS(NN2)
2021-04-26 Bastian Jansen     LN-ENS (MSN 42281) - Søknad om godkjenning av innleie og wetlease - NF-0100
2021-04-26 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av luftfartøy i norsk register
2021-04-15 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     registrering av fartøy i norsk register
2021-04-12 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Tildeling av ICAO-kode
2021-04-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     LN-ENS (MSN 42281) - Søknad om godkjenning av innleie og wetlease
2021-04-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     LN-ENS (MSN 42281) - Søknad om godkjenning av wetlease
2021-04-07 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Søknad om 24-bits ICAO-koder - Norwegian Air Shuttle AOC AS (NN2) AOC NO-AOC-090
2021-04-07 Norwegian Air Shuttle AOC AS     LN-ENL, LN-ENM, LN-ENN, LN-ENP, LN-ENQ, LN-ENR, LN-ENS, reservasjon av registreringsmerker
2021-04-07 Norwegian Air Shuttle AOC AS     LN-ENL, LN-ENM, LN-ENN, LN-ENP, LN-ENQ, LN-ENR, LN-ENS, søknad om reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no