LN-TOB

Piper Aircraft PA-46-350P

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Piper Aircraft
Model: PA-46-350P
MSN: 4636780
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 2021 (3 years old)
Max TO weight: 1968 kg
ICAO Hex: 47BEBA
source: caa

Owner/Operator Details


Name: LTOB Leasing AS
Adress: Løvenvoldgata 11
6002 Ålesund

source: caa

Aircraft event timeline

2024-05-15
Aircraft Deleted
LTOB Leasing AS
2021-06-28
Aircraft Added
LTOB Leasing AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2024-04-30 LTOB LEASING AS     bekreftet oppsigelse
2024-04-30 LTOB LEASING AS     Sletting av luftfartøy
2024-04-30 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     bekreftet oppsigelse av tillatelse til bruk av radioutstyr
2024-04-24 LTOB LEASING AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2024-04-24 LTOB LEASING AS     Begjæring om sletning av luftfartøy fra Norges luftfartøyregister
2024-03-18 UNI-FLY DK     2nd Extension - ARC - ARC Extension Verification Form
2023-06-20 Per L. Andersen - UNI-FLY DK     ARC Extension
2022-05-20 Per L. Andersen - UNI-FLY DK     ARC Review
2022-04-20 Per L. Andersen - UNI-FLY DK     Continued Airworthiness
2022-01-19 LTOB LEASING AS     permanent tillatelse og følgebrev
2022-01-19 LTOB LEASING AS     Epost med permanent tillatelse
2022-01-19 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-01-13 LTOB LEASING AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-07-19 Oddbjørn Steinar Brungot     Dataplate
2021-07-19 Oddbjørn Steinar Brungot     Vedtak om utstedelse av luftdyktighets dokumentasjon EASA Form 25, 45 og 15a for nytt luftfartøy importert fra U.S.A.
2021-07-15 Oddbjørn Steinar Brungot     Søknad om luftdyktighetsbevis
2021-07-09 Steff Aviation ApS     Vedtak om utstedelse av Permit to Fly for utsjekk av eier/pilot og overflyging fra Odense til Ålesund
2021-07-08 Steff Aviation ApS     Søknad om Permit to Fly med ønsket gyldighet fra 12 Jul 2021
2021-06-29 LTOB Leasing AS     Registrering av luftfartøy
2021-06-28 Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS     Bekreftelse av eierskap
2021-06-28 Steff Aviation ApS     vedtak om utstedelse av Permit to Fly
2021-06-28 Advokatfirmaet Pricewaterhousecoopers AS     Erklæring
2021-06-25 Steff Aviation ApS     Re: Søknad om PtF mangler
2021-06-22 Federal Aviation Administration - faa.gov     slettelsesattest fra FFA
2021-06-21 European Aircraft Sales ApS     Søknad om registrering - Aircraft bill of sale - Bekreftelse på non-registration
2021-06-21 LTOB LEASING AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-06-21 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-06-17 Steff Aviation ApS     Søknad om Permit to Fly med ønsket gyldighet fra 25 Jun 2021
2021-06-16 LTOB LEASING AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-06-15 European Aircraft Sales ApS     Aircraft bill of sale
2021-05-31 Steff Aviation ApS     21/07212-1 - søknad om ICAO kode
2021-05-31 Steff Aviation ApS     søknad om ICAO kode
2021-01-29 Oddbjørn Steinar Brungot     forlenget reservasjon av registreringsmerke
2021-01-28 Oddbjørn Steinar Brungot     søknad om forlenget reservasjon av registreringsmerke
2020-05-20 Oddbjørn Steinar Brungot     forlenget reservasjon av registreringsmerke
2020-05-19 Oddbjørn Steinar Brungot     Søknad om forlenget reservasjon av kjennetegn
2019-07-09 Oddbjørn Steinar Brungot     19/00247-70 - Reservasjon av kjennetegn
2019-07-08 Oddbjørn Steinar Brungot     Reservasjon av kjennetegn
source: einnsyn.no

More information: