LN-ENM

The Boeing Company
737-8JP

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: The Boeing Company
Model: 737-8JP
MSN: 42071
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 2016
Max TO weight: 78999 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
Adress: 3 George`s Dock IFSC
1 DUBLIN
Operator: Norwegian Air Shuttle AOC AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-07-08
Aircraft Added
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd

Related Youtube videos

LN-ENM data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 LN-ENM Taxing Malaga LEMG

LN-ENM data-toggle=

TRIP REPORT | NORWEGIAN (ECONOMY) | Boeing 737-800 | Riga (RIX) - Oslo (OSL)

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-04-06 Norwegian MOC     MEL-RIE
2022-02-07 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate etter Recommendation Report
2022-01-18 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Information regarding ARC Recommendation
2021-10-30 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle AOC ASA - MEL RIE brukt på NN2-73NG-007
2021-09-29 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-09-29 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-09-29 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Epost med permanent tillatelse
2021-09-22 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Tilleggsinformasjon
2021-08-27 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - MEL RIE brukt på LN-ENM NN2
2021-08-09 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Record of airworthness approval and RVSM Approval - Norwegian Air Shuttle AOC AS
2021-07-08 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     bekreftelse av legal opinion
2021-07-08 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     registrering - effektueringsmelding
2021-07-08 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-ENM (MSN 42071): Søknad om godkjenning av innleie, wtlease og flåteutvidelse - Norwegian Air Shuttle AOC AS
2021-07-08 Norwegian Air Norway AS     ARC
2021-07-08 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om luftdyktighetsbevis, Transfer EI-FJH(NAI) til LN-ENM(NN2)
2021-07-08 Norwegian Air Shuttle AOC AS     oversendelse av registreringsbevis
2021-07-08 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     registrering av luftfartøy
2021-07-08 Norwegian Air Shuttle AOC AS     (MSN 42071) - Søknad om godkjenning av innleie, wtlease og flåteutvidelse - Norwegian Air Shuttle AOC AS
2021-07-08 Norwegian Air Shuttle ASA     Decision on the approval of Wet-Lease from Norwegian Air Shuttle AOC AS to Norwegian Air Shuttle ASA
2021-07-07 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Norwegian - overføring av fly til norsk register i 2021
2021-07-07 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-ENM (MSN 42071): Søknad om godkjenning av innleie, wtlease og flåteutvidelse - Norwegian Air Shuttle AOC AS
2021-07-06 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-ENM (MSN 42071): Søknad om godkjenning av innleie, wtlease og flåteutvidelse - Norwegian Air Shuttle AOC AS
2021-07-05 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-ENM (MSN 42071) - Søknad om godkjenning av innleie, wtlease og flåteutvidelse - Norwegian Air Shuttle AOC AS
2021-07-02 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     (MSN 42071) - Søknad om godkjenning av innleie, wtlease og flåteutvidelse - Norwegian Air Shuttle AOC AS
2021-06-30 Internal Document     NAS AOC AS - flåteutvidelse og innleie for sjekkliste
2021-06-29 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-06-29 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     Midlertidig tillatelse for radioutstyr
2021-06-28 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-06-23 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2021-06-17 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Regarding ownership - Dispensation from the Nationality Requirement - Bekreftelse på eierskap
2021-06-14 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-ENM (MSN 42071): Søknad om godkjenning av innleie, wtlease og flåteutvidelse - Norwegian Air Shuttle AOC AS - skjema NF-0100
2021-06-10 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-ENM (MSN 42071): Søknad om godkjenning av innleie, wtlease og flåteutvidelse - Norwegian Air Shuttle AOC AS SVW-MATTERS.FID643984
2021-06-10 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-ENM (MSN 42071): Søknad om godkjenning av wetlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS SVW-MATTERS.FID643984
2021-04-12 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Tildeling av ICAO-kode
2021-04-07 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Søknad om 24-bits ICAO-koder - Norwegian Air Shuttle AOC AS (NN2) AOC NO-AOC-090
2021-04-07 Norwegian Air Shuttle AOC AS     LN-ENL, LN-ENM, LN-ENN, LN-ENP, LN-ENQ, LN-ENR, LN-ENS, reservasjon av registreringsmerker
2021-04-07 Norwegian Air Shuttle AOC AS     LN-ENL, LN-ENM, LN-ENN, LN-ENP, LN-ENQ, LN-ENR, LN-ENS, søknad om reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no