LN-HOT

Aviat Aircraft, Inc.
S-2C

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Aviat Aircraft, Inc.
Model: S-2C
MSN: 6060
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Myhre, Knut Olav

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-07-14
Aircraft Added
Myhre, Knut Olav

More aircraft owned by Myhre, Knut Olav

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-09-06 Knut Olav Myhre     SV: Søknad om luftdyktighetsbevis
2021-08-04 Knut Olav Myhre     Journaler og mapper
2021-07-27 Knut Olav Myhre     Søknad om luftdyktighetsbevis
2021-07-19 Knut Olav Myhre     registrering av luftfartøy
2021-06-24 KNUT OLAV MYHRE     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-06-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     midlertidig tillatelse for radioutstyr og følgebrev
2021-06-23 Knut Olav Myhre     Retur av Bill of Sale uten tinglysning
2021-06-14 Knut Olav Myhre     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-06-14 Knut Olav Myhre     Registrering av fly importert fra USA - kopi av ID
2021-06-14 Knut Olav Myhre     Registrering av fly importert fra USA
2021-06-14 Knut Olav Myhre     Søknad Luftdyktighetsbevis - Aviat Pitts S2C
2021-06-14 Knut Olav Myhre     svar vedr. reservasjon av registreringsmerke
2021-06-07 Knut Olav Myhre     søknad om reservasjon av registreringsmerke
2021-04-09 Knut Olav Myhre     Apostille
2021-04-09 Knut Olav Myhre     Apostille - Aircraft bill of sale
source: caa.no

More information: