LN-HOT

Aviat Aircraft, Inc.
S-2C

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Aviat Aircraft, Inc.
Model: S-2C
MSN: 6060
Airworthiness Category: Aerobatic
Production year: 2004
Max TO weight: 771 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Myhre, Knut Olav
Adress: Rudolf Raschs veg 23
2414 ELVERUM

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-07-14
Aircraft Added
Myhre, Knut Olav

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-05-31 Knut Olav Myhre     Vedtak om utstedelse av EASA Form 25 og 45
2022-05-31 NORGES LUFTSPORTFORBUND     SV: Rapport 0003-6152 - Lukket
2022-05-31 Knut Olav Myhre     Vedtak om innvilget dispensasjon fra BSL A 1-8
2022-05-30 Espen Aarhus     Rapport 0003-6152 etter importgranskning - Status
2022-05-30 Knut Olav Myhre     Rapport 0003-6152 - Lukket
2022-05-30 Espen Aarhus     Re: Rapport 0003-6152 etter importgranskning - Status
2022-05-24 Espen Aarhus     Re: Funn fra importgranskning
2022-05-19 Knut Olav Myhre     Søknad om Dispensasjon fra BSL A 1-8 §4
2022-05-19 Knut Olav Myhre     Re: Søknad om Dispensasjon fra BSL A 1-8 §4
2022-05-18 Knut Olav Myhre     varsel om importgranskning
2022-05-16 NORGES LUFTSPORTFORBUND     SV: LN-HOT W&B, POH, Recommendation for utstedelse av ARC, FH.
2022-04-27 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     LN-HOT- kopi av brev om permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-04-27 KNUT OLAV MYHRE     Epost med permanent tillatelse
2022-04-27 KNUT OLAV MYHRE     permanent tillatelse og følgebrev
2022-04-25 Knut Olav Myhre     W&B - POH - Recommendation for utstedelse av ARC, FH.
2022-04-24 NORGES LUFTSPORTFORBUND     LN-HOT Vekt og balanse
2022-04-23 KNUT OLAV MYHRE     ønsker raddiokonsesjon
2022-04-23 Knut Olav Myhre     Søknad om Dispensasjon fra §4. Nasjonalitets og registreringsmerkenes størrelse
2022-04-20 NORGES LUFTSPORTFORBUND     ARC og Review report
2021-09-06 Knut Olav Myhre     SV: Søknad om luftdyktighetsbevis
2021-08-04 Knut Olav Myhre     Journaler og mapper
2021-07-27 Knut Olav Myhre     Søknad om luftdyktighetsbevis
2021-07-19 Knut Olav Myhre     registrering av luftfartøy
2021-06-24 KNUT OLAV MYHRE     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-06-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     midlertidig tillatelse for radioutstyr og følgebrev
2021-06-23 Knut Olav Myhre     Retur av Bill of Sale uten tinglysning
2021-06-14 Knut Olav Myhre     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-06-14 Knut Olav Myhre     Registrering av fly importert fra USA - kopi av ID
2021-06-14 Knut Olav Myhre     Registrering av fly importert fra USA
2021-06-14 Knut Olav Myhre     Søknad Luftdyktighetsbevis - Aviat Pitts S2C
2021-06-14 Knut Olav Myhre     svar vedr. reservasjon av registreringsmerke
2021-06-07 Knut Olav Myhre     søknad om reservasjon av registreringsmerke
2021-04-09 Knut Olav Myhre     Apostille
2021-04-09 Knut Olav Myhre     Apostille - Aircraft bill of sale
source: caa.no

More information: