Aircraft Details

Manufacturer: Bombardier Inc.
Model: BD100-1A10
MSN: 20882
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 2021
Max TO weight: 18416 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Formator AS
Adress: Flyplassvegen 214
4055 SOLA
Operator: Sundt Air AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-07-22
Aircraft Added
Formator AS

Related Youtube videos

LN-MDT data-toggle=

Bombardier Challenger 350 | Sundt Air | LN-MDT | Landing at Cannes [4K]

LN-MDT data-toggle=

Bombardier Challenger 350 | Sundt Air | LN-MDT | Taking-off from Cannes [4K]

LN-MDT data-toggle=

LN-MDT CL350 LANDING AT FARNBOROUGH -EGLF UK RUNWAY 06

More aircraft owned by Formator AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-08-22 SUNDT AIR AS     Sundt Air AS - Indirekte revisjon AMP rev 3-3 Bombardier CL350 LN-MDT, LN-STB og LN-JHH
2022-06-28 SUNDT AIR AS     Fornyet ARC
2021-11-16 Sundt Air AS     CMA F2
2021-08-12 SUNDT AIR AS     Epost med permanent tillatelse
2021-08-12 SUNDT AIR AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-08-12 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-MDT- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-08-05 Danske Bank     registrering av panterett i luftfartøy
2021-07-26 Sundt Air AS     Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse
2021-07-23 Sundt Air AS     Vedtak om utstedelse av luftdyktighetsbeviser EASA Form 25, 45 og 15a for nytt luftfartøy importert fra Canada
2021-07-23 Sundt Air AS     Rustfri dataplate/håndholde brannslukkere
2021-07-23 Sundt Air AS     Flytid per d.d. og antall seter i kabin?
2021-07-22 Sundt Air AS     Export CofA (003).pdf
2021-07-21 SUNDT AIR AS     søknad om permanent tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-06-25 CAA - Canada     C-GVOA - Varsel om avregistrering fra kanadisk register
2021-06-18 Internal Document     Sundt Air AS - innleie og flåteutvidelse for sjekkliste
2021-06-14 Danske Bank     Vedrørende pant i luftfartøy
2021-06-11 Sundt Air AS     Weight & Balance
2021-06-11 Sundt Air AS     Angående søknad om Permit to Fly
2021-06-10 Sundt Air AS     Søknad om Permit to fly
2021-06-02 Sundt Air AS     Søknad om godkjennelse av innleieavtale
2021-05-27 Utenriksdepartementet     svar på spørsmål fra ambassaden om søknad om midlertidig registrering
2021-05-26 SUNDT AIR AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-05-26 Arktis Bentzen Advokatfirma AS     Søknad om midlertidig registrering av LN-MDT
2021-05-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-MDT- kopi av midlertidig tillatelse
2021-05-26 Arktis Bentzen Advokatfirma AS     Info vedr. øknad om midlertidig registrering
2021-05-26 SUNDT AIR AS     Epost med midlertidig tillatelse
2021-05-14 SUNDT AIR AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-05-10 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Direkte revisjon av AMP rev 3-0 Bombardier CL350 - LN-MDT
2021-05-07 Sundt Air AS     Søknad om Luftdyktighet Challenger 350
2021-05-07 NLR Norges Luftfartøyregister     Søknad om midlertidig registrering i utlandet
2021-05-07 Utenriksdepartementet     Søknad om midlertidig registrering i utlandet
2021-05-06 Tor Bratli     Vedrørende endring av registreringsmerke til LN-MDT
2021-05-06 Sundt Air AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode-S transponder
2021-05-06 Sundt Air AS     Ny transponder kode pga. endring fra LN-SUX til -MDT
2021-05-06 Sundt Air AS     Angående søknad om Luftdyktighet Challenger 350
2021-05-06 Tor Bratli     reservasjon av registreringsmerke
2021-05-06 Tor Bratli     søknad om reservasjon av registreringsmerke
2021-05-06 Arktis Bentzen Advokatfirma AS     søknad om midlertidig registrering ved utenriksstasjon
source: caa.no

More information: