LN-OIH

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920196
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2013
Max TO weight: 12020 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
Adress: 3 George`s Dock IFSC
1 DUBLIN
Operator: Bristow Norway AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-07-01
Aircraft Added
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-12-22 Sander Kornelius Danielsen     LN-OII og Attesterte registerutskrifter
2021-12-22 Sander Kornelius Danielsen     LN-OII og LN-OIH Søknad om godkjennelse av innleieavtaler - MSN 920196 og 920224 THOMMESSEN-LIVE.FID430886
2021-12-21 BRISTOW NORWAY AS     Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av endret innleieavtale for LN-OIH
2021-12-21 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS     Bristow - Søknad om godkjennelse av innleieavtaler - MSN 920196 og 920224 - Signert avtale for LN-OIH
2021-12-15 Sander Kornelius Danielsen     Søknad om godkjennelse av innleieavtaler - Bristow Norway AS
2021-09-08 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     Kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-09-08 BRISTOW NORWAY AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-09-08 BRISTOW NORWAY AS     Epost med permanent tillatelse
2021-08-25 BRISTOW NORWAY AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-07-02 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-OII og Attesterte registerutskrifter
2021-07-02 Bristow Norway AS     originalt registreringsbevis
2021-07-02 Advokatfirmaet Thommessen AS     registrering av luftfartøy
2021-07-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     Bekreftelse adresse - Legal Opinion
2021-07-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     Bekreftelse vedr. Innregistrering av MSN 920196 THOMMESSEN-LIVE.FID430886
2021-07-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-OII og Bestilling av attesterte registerutskrifter
2021-07-01 Bristow Norway AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a for brukt S-92A importert fra Storbritannia
2021-07-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-OII og Innregistrering av MSN 920224 og 920196 THOMMESSEN-LIVE.FID430886 - signerte avtaler
2021-07-01 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av flåteutvidelse og innleieavtale for LN-OIH
2021-07-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     legal opinion - declaration of ownership
2021-06-30 Bristow Norway AS     ARC Recommendation
2021-06-30 Civil Aviation Authority UK     slettelsesattest for G-CHYG SIKORSKY S-92A S/N 920196
2021-06-30 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av flåteutvidelse og innleieavtale for LN-OII
2021-06-30 Advokatfirmaet Thommessen AS     Effektuering - Innregistrering av MSN 920196 THOMMESSEN-LIVE.FID430886
2021-06-28 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av luftfartøy
2021-06-24 Advokatfirmaet Thommessen AS     MSN 920196 - registrering av luftfartøy
2021-06-21 Internal Document     Bristow - flåteutvidelse med LN-OIH og sjekklister
2021-06-18 Bristow Norway AS     LN-OII Physical Inspection - Bekrefelse på at funn ACAM RAMP er tatt vare på
2021-06-17 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-06-17 BRISTOW NORWAY AS     Epost med midlertidig tillatelse
2021-06-17 BRISTOW NORWAY AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-06-17 Bristow Group Inc.     LN-OII Component Check
2021-06-16 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av luftfartøy
2021-06-15 Bristow Norway AS     Physical Inspection. Bevis for at funn er tatt vare på av organisasjonen og lukkes
2021-06-15 Bristow Group Inc.     Component Check II LN-OIH
2021-06-15 Bristow Group Inc.     Component Check -LN-OIH
2021-06-10 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma     Registrering av luftfartøy
2021-06-09 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-OIH og Søknad om godkjennelse av innleieavtaler - MSN 920224 og 920196 THOMMESSEN-LIVE.FID430886
2021-06-08 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2021-06-08 Advokatfirmaet Thommessen AS     dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2021-06-04 BRISTOW NORWAY AS     søknad om midlertidig tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-05-24 Bristow Norway AS     Application for CofA & Noise Certificate - msn-920196 LN-OIH / G-CHYG
2021-05-21 Bristow Norway AS     original certificate of airworthiness
2021-04-26 Bristow Norway AS     Bristow Norway - Dispensasjon fra BSL D 2-3 § 9 - LN-OIH
2021-04-23 Bristow Norway AS     søknad om dispensasjon fra BSL D 2-3 § 9
2021-04-14 Bristow Norway AS     Tildeling av ICAO kode
2021-04-13 Bristow Norway AS     Reservasjon av registreringsmerke
2021-04-13 Bristow Norway AS     Reservation of LN reg & ICAO 24-bits code for future imported S92A to Norway - 920196 G-CHYG
2021-04-13 Bristow Norway AS     Reservation of LN reg & ICAO 24-bits code for future imported S92A to Norway - 920196 G-CHYG
source: caa.no