LN-ENL

The Boeing Company
737-8JP

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: The Boeing Company
Model: 737-8JP
MSN: 41148
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 2016
Max TO weight: 78999 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
Adress: 3 George`s Dock IFSC
1 DUBLIN
Operator: Norwegian Air Shuttle AOC AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-08-13
Aircraft Added
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd

Related Youtube videos

LN-ENL data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 LN-ENL Landing Malaga LEMG

LN-ENL data-toggle=

Norwegian Air Shuttle AOC Boeing 737-8JP(W) LN-ENL (cn 41148/5807)

LN-ENL data-toggle=

Norwegian Boeing 737-8JP LN-ENL) FROM KJEVIK LUFTHAVN TO OSLO LUFTHAVN

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-09-07 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS - MEL-RIE __ 2022-NN2-73NG-013 - LN-ENL
2022-06-22 HOVEDREDNINGSSENTRALEN     falsk alarm fra - Norwegian Air Shuttle AOC AS
2022-06-22 HOVEDREDNINGSSENTRALEN     falsk alarm - Norwegian Air Shuttle AOC AS
2022-02-23 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate etter Recommendation Report
2022-02-10 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Information regarding ARC Recommendation
2021-09-29 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-09-29 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-09-29 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Epost med permanent tillatelse
2021-09-22 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Tilleggsinformasjon
2021-09-07 NATS     Norwegian Air Shuttle AOC AS - RVSM approval LN-ENU og LN-ENL
2021-08-24 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging fra København til Gardermoen for troubleshooting.
2021-08-24 Norwegian Air Shuttle ASA     Permit to Fly Application CPH-OSL
2021-08-16 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-08-16 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Registrering av luftfartøy
2021-08-16 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Oversendelse av registreringsbevis
2021-08-16 Norwegian Air Shuttle AOC AS     unndatert bekreftelse på registeringer
2021-08-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     midlertidig tillatelse for radioutstyr
2021-08-16 Norwegian Air Shuttle AOC AS     RVSM Skjemaer
2021-08-13 Irish Aviation Authority     slettelsesattest fra irsk register - EI-FJJ DEREGISTRATION NOTICE
2021-08-13 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-ENL- bekreftelse av eierskap
2021-08-13 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-ENL (MSN 41148): Søknad om godkjenning av innleie, wetlease og flåteutvidelse - Norwegian Air Shuttle AOC AS SVW-MATTERS.FID643984 - effektuering
2021-08-13 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Effektueringsmelding: Registrering av LN-ENL (MSN 41148) i dag 13. august 2021
2021-08-13 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Norwegian Air Shuttle AOC AS - Vedtak om godkjenning av flåteutvidelse og innleieavtale for LN-ENL
2021-08-13 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Decision on the approval of Wet-lease from Norwegian Air Shuttle AOC AS to Norwegian Air Shuttle ASA with LN-ENL from 13.08.2021 - 12.08.2022
2021-08-13 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 25 LdB, EASA Form 45 støybevis og validering av ARC for brukt luftfartøy overført fra EASA medlem Irland
2021-08-12 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     (MSN 41148) - Søknad om godkjenning av innleie, wetlease og flåteutvidelse - Norwegian Air Shuttle AOC AS
2021-08-12 Norwegian Air International     Airworthiness Review Certificate
2021-08-11 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-ENL (MSN 41148) - Søknad om godkjenning av innleie, wetlease og flåteutvidelse - Norwegian Air Shuttle AOC AS - signerte avtaler
2021-08-09 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-08-04 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-07-08 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om luftdyktighetsbevis - Transfer EI-FJJ (NAI) til LN-ENL (NN2)
2021-06-30 Internal Document     NAS AOC AS - flåteutvidelse og innleie for sjekkliste
2021-06-23 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2021-06-17 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Regarding ownership - Dispensation from the Nationality Requirement - Bekreftelse på eierskap
2021-06-15 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-ENL (MSN 41148): Søknad om godkjenning av innleie, wetlease og flåteutvidelse - Norwegian Air Shuttle AOC AS SVW-MATTERS.FID643984
2021-06-15 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-ENL (MSN 41148): Søknad om godkjenning av innleie, wetlease og flåteutvidelse - Norwegian Air Shuttle AOC AS SVW-MATTERS.FID643984
2021-04-12 Morgan Eikeland     Tildeling av ICAO kode
2021-04-07 Morgan Eikeland     Søknad om 24-bits ICAO-koder - Norwegian Air Shuttle AOC AS (NN2) AOC NO-AOC-090
2021-04-07 Norwegian Air Shuttle AOC AS     LN-ENL, LN-ENM, LN-ENN, LN-ENP, LN-ENQ, LN-ENR, LN-ENS, reservasjon av registreringsmerker
2021-04-07 Norwegian Air Shuttle AOC AS     LN-ENL, LN-ENM, LN-ENN, LN-ENP, LN-ENQ, LN-ENR, LN-ENS, søknad om reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no