LN-ENU

The Boeing Company
737-8JP

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: The Boeing Company
Model: 737-8JP
MSN: 42069
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 2015
Max TO weight: 78999 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Tucana Lights Aviation Limited
Adress: The Exchange, George's Dock, IFSC
1 Dublin
Operator: Norwegian Air Shuttle AOC AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-12-17
Owner changed
Tucana Lights Aviation Limited
2021-08-11
Aircraft Added
Doric NAS Limited

Related Youtube videos

LN-ENU data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 LN-ENU Taxing Malaga LEMG

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-08-19 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     ARC 1st Extension
2021-12-20 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Registrering av eierskifte
2021-12-20 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Sletting av IDERA
2021-12-17 Reed Smith     Revocation Letters - MSN 41140 (LN-ENV) and MSN 42069 (LN-ENU)
2021-12-17 Reed Smith     Revocation Letters - MSN 41140 (LN-ENV) and MSN 42069 (LN-ENU)
2021-12-17 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Oversendelse av registreringsbevis
2021-12-17 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     LN-ENU og Oversendelse av registreringsbevis
2021-12-17 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Norwegian Air Shuttle AOC AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale etter eierskifte for LN-ENU
2021-12-16 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Effektueringsmelding - Eierskifte
2021-12-16 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Effektueringsmelding - sletting av IDERA
2021-12-15 Bastian Jansen     NAS AOC AS - Søknad om endret innleiegodkjennelse - LN-ENU (MSN 42069) SVW-MATTERS.FID671830 - signert avtale
2021-12-08 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Søknad om endret innleiegodkjennelse - (MSN 42069)
2021-12-08 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Søknad om endret innleiegodkjennelse - (MSN 42069) SVW-MATTERS.FID671830
2021-12-06 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Begjæring om sletting av IDERA
2021-12-06 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Bill of Sale
2021-09-29 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-09-29 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-09-29 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Epost med permanent tillatelse
2021-09-22 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Tilleggsinformasjon
2021-09-07 NATS     Norwegian Air Shuttle AOC AS - RVSM approval LN-ENU og LN-ENL
2021-08-25 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate etter Recommendation Report
2021-08-24 Norwegian Air Shuttle AOC AS     ARC Recommendation
2021-08-18 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Information regarding ARC Recommendation
2021-08-16 Norwegian Air Shuttle AOC AS     unndatert bekreftelse på registeringer
2021-08-16 Norwegian Air Shuttle AOC AS     RVSM Skjemaer
2021-08-12 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Registreringsbevis
2021-08-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av luftfartøy
2021-08-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av ugjenkallelig fullmakt (IDERA)
2021-08-12 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Registreringsmerker og rustfri stålplate
2021-08-11 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Decision on the approval of Wet-lease from Norwegian Air Shuttle AOC AS to Norwegian Air Shuttle ASA with LN-ENU from 11.08.2021 - 10.08.2022
2021-08-11 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     bekreftelse av eierskap
2021-08-11 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Effektueringsmelding - LN-ENU (MSN 42069) - registrering i dag 11. august 2021
2021-08-11 Irish Aviation Authority     Slettelsesattest for EI-FHJ - Deregistration Notice
2021-08-11 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     EI-FHJ/ Søknad om godkjenning av innleie og wetlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS
2021-08-11 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     MSN 42069 - Søknad om godkjenning av innleie og wetlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS
2021-08-11 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Effektueringsmelding - Registrering av IDERA i dag 11. august 2021
2021-08-11 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Norwegian Air Shuttle AOC AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-ENU
2021-08-11 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 25 LdB, EASA Form 45 støybevis og validering av ARC for brukt luftfartøy overført fra EASA medlem Irland
2021-08-10 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Innleie og flåteutvidelse - Bekreftelse på avventing av effektuering
2021-08-10 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     MSN 42069 Søknad om godkjenning av innleie og wetlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS
2021-08-09 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     MSN 42069 EI-FHJ/Søknad om godkjenning av innleie og wetlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS
2021-08-04 Norwegian Air Shuttle ASA     etur av ARC (EI-FHJ)
2021-07-07 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     MSN 42069 (EI-FHJ/LN-ENU): Søknad om godkjenning av innleie og wetlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS
2021-07-07 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Norwegian - overføring av fly til norsk register i 2021
2021-06-30 Internal Document     NAS - innleie og flåteutvidelse for sjekkliste
2021-06-29 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Søknad om godkjenning av innleie og wetlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS
2021-06-29 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-06-29 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     Midlertidig tillatelse for radioutstyr
2021-06-28 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-06-23 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2021-06-18 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Bekreftelse av eierskap - Original Legal Opinion
2021-06-17 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     IDERA
2021-06-17 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Regarding ownership - Dispensation from the Nationality Requirement - Bekreftelse på eierskap
2021-06-16 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     MSN 42069 (EI-FHJ/LN-ENU): Søknad om godkjenning av innleie og wetlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS SVW-MATTERS.FID645002
2021-06-04 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     MSN 42069 EI-FHJ / Søknad om godkjenning av wetlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS
2021-06-04 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     MSN 42069 EI-FHJ / Søknad om godkjenning av innleie og wetlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS
2021-05-31 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om luftdyktighetsbevis - Transfer EI-FHJ(NAI) til LN-ENU(NN2)
2021-05-27 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode
2021-05-26 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Søknad om 24-bits ICAO-koder - Norwegian Air Shuttle AOC AS (NN2) AOC NO-AOC-090
2021-05-25 Morgan Eikeland     LN-ENU og eservasjon av registreringsmerke
2021-05-19 Morgan Eikeland     LN-ENU og Forespørsel om nye registreringer i Luftfartøyregisteret - Norwegian Air Shuttle AOC AS (NN2)
source: caa.no