LN-OML

Bell Textron Canada Ltd.
505

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Bell Textron Canada Ltd.
Model: 505
MSN: 65129
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Vest Betong AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-08-19
Aircraft Added
Vest Betong AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-11-01 Sofia Camo Consulting AB     Angående Saknade dokument
2021-10-29 Sofia Camo Consulting AB     Saknade dokument
2021-10-22 EASA     Error in Bell 505 TCDS EASA.IM.R.520 Issue 4
2021-10-22 Vest Betong AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a for brukt Bell 505 Jetranger X importert fra U.S.A.
2021-10-18 Sofia Camo Consulting AB     Rotor RPM begrensninger må avklares
2021-10-18 Sofia Camo Consulting AB     Rotor RPM begrensninger må avklares
2021-10-14 Sofia Pettersson     Recommendation for issuance of Airworthiness Review Certficate
2021-10-12 VEST BETONG AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-10-12 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     midlertidig tillatelse for radioutstyr
2021-10-10 VEST BETONG AS     purring på søknad
2021-10-08 Heli-Ex AS     Rotor RPM begrensninger må avklares
2021-10-01 VEST BETONG AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-10-01 Sofia Camo Consulting AB     Søknad om luftdyktighetsbevis
2021-09-29 Heli-Ex AS     Vedtak om godkjennelse av AMP - Bell 505
2021-09-23 Heli-Ex AS     RE: Tilbakemelding på innsendt AMP - Bell 505
2021-09-23 Heli-Ex AS     Tilbakemelding på innsendt AMP - Bell 505
2021-09-07 Heli-Ex AS     Søknad om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2021-08-30 Sparebanken Vest     Registrering av pantedokument
2021-08-20 Vest Betong AS     Registrering av luftfartøy
2021-08-20 Vest Betong AS     Vedtak om utstedelse av Permit to Fly for overflyging fra Guatemala til Norge i forbindelse med import av brukt amerikansk helikopter
2021-08-19 Lars Berland     AD liste
2021-08-19 Heli-Ex AS     AD liste
2021-08-17 Vest Betong AS     Turtlepac fergetank
2021-08-17 Vest Betong AS     Overflygiingsrute
2021-08-17 Lars Berland     Drivstoff/fergetank
2021-08-16 Vest Betong AS     Bell 505 - Permit to fly
2021-08-13 Federal Aviation Administration     Import of US registered Bell 505 to Norway
2021-08-13 Vest Betong AS     Søknad om godkjennelse av "Flight Conditions" for Permit to Fly - Import
2021-08-12 Lars Berland     SV: Angående søknad om Permit to Fly for overflyging fra Guatemala til Norge
2021-08-12 Lars Berland     10/00510-11 - SV: Angående søknad om Permit to Fly for overflyging fra Guatemala til Norge
2021-08-12 Lars Berland     Angående søknad om Permit to Fly for overflyging fra Guatemala til Norge
2021-08-12 Lars Berland     Eksport CoA E482576 16-JUN-2021 erklærer ikke samsvar med EASA TCDS
2021-08-12 Lars Berland     Angående EASA Form 37/18b - Overflyging fra Guatemala til Norge
2021-08-12 Lars Berland     No E482576 - Export Certificate of Airworthiness
2021-08-12 Lars Berland     Programmering av ELT og Mode S transponder
2021-08-12 Lars Berland     Søknad om Permit to Fly for overflyging fra Guatemala til Norge i forbindelse med Import
2021-08-11 TVPX     Apostilled Bill of Sale
2021-08-11 TVPX     Warranty bill of sale - Apostille
2021-08-11 Lars Berland     EASA Form 37/18b - Overflyging fra Guatemala til Norge
2021-08-11 Lars Berland     Utstedelse av Reisedagbok, Fartøyjournal og Motorjournal Nummer 1
2021-08-11 Lars Berland     Søknad om Permit to Fly for overflyging fra Guatemala til Norge
2021-08-11 Lars Berland     24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2021-07-30 Lars Berland     Reservasjon av registreringsmerke
2021-07-28 Sofia Pettersson     Registrering - Power of attorney
2021-07-28 Sofia Pettersson     NF-0349 - Søknad om luftsyktighetsbevis
2021-07-27 Lars Berland     Registrering av luftfartøy - Power of Attorney
2021-07-23 Lars Berland     Confirmation of non-registration
2021-06-28 Federal Aviation Administration - faa.gov     Confirmation of Deregistration
2021-05-20 Sparebanken Vest     Pantedokument
source: caa.no

More information: