LN-OTI

Airbus Helicopters Deutschland GmbH
MBB-BK117 D-3

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters Deutschland GmbH
Model: MBB-BK117 D-3
MSN: 21050
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2021
Max TO weight: 3800 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Adress: Kungsträdgårdsgatan 8
106 40 STOCKHOLM
Operator: Norsk Luftambulanse AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-08-11
Aircraft Added
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-07-20 NORSK LUFTAMBULANSE AS     NLA AS - ARC Extension
2022-06-01 Beatrix Jehnert     Answer to request for information related 14(4) exemption, LN-OTI
2022-06-01 Beatrix Jehnert     VS: request information related 14(4) exemption, LN-OTI
2022-02-04 EASA - exemptions     EASA Recommendation for - 2022-001 - NO - Notification of exemption for LN-OTH and LN-OTI
2021-12-29 EASA     Notification of exemption for LN-OTH and Exemption under Article 14(4) of Basic Regulation 216_2008
2021-12-22 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Issue of repetitive 14.4 Exemption to allow operation with external cargo hook with D-2 certification and operational/airworthiness limitations
2021-12-21 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Søknad om Extension av repetitive exemption LN-OOA, LN-OTH og LN-OTI
2021-12-21 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Søknad om Extension av repetitive exemption LN-OOA, LN-OTH og LN-OTI
2021-11-16 Norsk Luftambulanse AS     Søknad om repetitive Exemption for cargo hook system
2021-09-06 Norsk Luftambulanse AS     Søkand om Issue 14.1 Exemption request for cargo hook system
2021-08-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OTI- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-08-26 NORSK LUFTAMBULANSE AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-08-26 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Epost med permanent tillatelse
2021-08-18 NORSK LUFTAMBULANSE AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-08-12 Norsk Luftambulanse AS     Registrering av luftfartøy
2021-08-11 Norsk Luftambulanse AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a for fabrikknytt MBB BK117 D-3 helikopter importert fra Tyskland
2021-08-11 Østnes Aero AS     effektuering - Søknad om registrering H145 sn 21050
2021-08-11 Norsk Luftambulanse AS     Bilder av registreringsmerker og rustfri stålplate
2021-08-11 Norsk Luftambulanse AS     Bilder av registreringsmerker og rustfri stålplate
2021-08-11 Norsk Luftambulanse AS     Angående søknad om luftdyktighetsbevis for fabrikknytt helikopter
2021-08-11 Norsk Luftambulanse AS     Bilder av registreringsmerker og rustfri stålplate
2021-08-11 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av flåteutvidelse og innleieavtale for LN-OTI
2021-08-04 Norsk Luftambulanse AS     Angående søknad om Luftdyktighetsbevis for fabrikknytt helikopter
2021-08-03 Internal Document     NLA - Sjekkliste - Innleie og flåteutvidelse for LN-OTI
2021-08-02 NORSK LUFTAMBULANSE AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-08-02 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Epost med midlertidig tillatelse
2021-08-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2021-08-02 NORSK LUFTAMBULANSE AS     oversender kopi av midlertidig tillatelse
2021-07-26 Østnes Helicopters     Søknad om registrering av luftfartøy
2021-07-20 Norsk Luftambulanse AS     NF-0349. Søknad om Luftdyktightesbevis for fabrikknytt helikopter
2021-07-20 Norsk Luftambulanse AS     Angående Søknad om Luftdyktightesbevis for fabrikknytt helikopter
2021-07-15 NORSK LUFTAMBULANSE AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-06-22 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     Dry lease
2021-05-10 Norsk Luftambulanse AS (1)     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OTH
2021-04-26 Internal Document     NLA - Innleie og flåteutvidelse for Sjekkliste
2021-03-29 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     Drylease - leieavtaler
2021-03-11 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     Erklæring om selskapsstatus - Registrering av helikopter - Drylease
2021-03-11 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     Søknad om registrering av helikopter - Skandinavia Enskilda Banken AB (publ) - Erklæring om selskapsstatus
2021-03-02 Norsk Luftambulanse AS     21/00042-31 - LN-OTH, LN-OTI, LN-OTJ, LN-OTK, LN-OTN, LN-OTQ, LN-OTS og reservasjon av registreringsmerker
2021-03-02 Norsk Luftambulanse AS     LN-OTH, LN-OTI, LN-OTJ, LN-OTK, LN-OTN, LN-OTQ, LN-OTS og reservasjon av registreringsmerker
2020-11-20 Norsk Luftambulanse AS     Tildeling av 24-bits ICAO-kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2020-11-19 Norsk Luftambulanse AS     Søknad om 24-bits ICAO-kode
2020-05-14 Norsk Luftambulanse AS     20/00166-31 - LN-OTH, LN-OTI, LN-OTJ, LN-OTK, LN-OTN, LN-OTQ og reservasjon av registreringsmerker
2020-05-14 Norsk Luftambulanse AS     LN-OTH, LN-OTI, LN-OTJ, LN-OTK, LN-OTN, LN-OTQ og reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no