LN-BBL

Piper Aircraft, Inc.
PA-20-135

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Piper Aircraft, Inc.
Model: PA-20-135
MSN: 20-1078
Airworthiness Category: Normal
Production year: 1954
Max TO weight: 884 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Semeleng, Per Slette
Adress: Bøagoto 11
2910 AURDAL

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-11-12
Aircraft Added
Semeleng, Per Slette

More aircraft owned by Semeleng, Per Slette

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-12-06 Per Slette Semeleng     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis (LDB) og Nasjonalt Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2021-12-06 Aeromech AS     lukket avviksrapport
2021-12-05 Aeromech AS     Søknad om LDB og N-ARC - Vedlikeholdsrapport
2021-12-03 Per Slette Semeleng     Registrering av luftfartøy
2021-11-29 AEROMECH AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-11-29 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av brev om midlertidig tillatelse for radioutstyr
2021-11-23 Aeromech AS     Dokument etter import
2021-11-17 AEROMECH AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-11-11 Valdes Nilsson Angelica     Certificate of Deregistration
2021-11-08 Aeromech     ICAO 24-bit koder
2021-11-05 Aeromech AS     Søknad om luftdyktighetsbevis - Søkes tildelt ICAO ID for omprogrammering av transponer
2021-11-01 Per Slette Semeleng     Egenerklæring som eier av luftfartøy
2021-09-07 Per Slette Semeleng     reservasjon av registreringsmerke
2021-09-06 Per Slette Semeleng     Søknad om reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no