LN-OTJ

Airbus Helicopters Deutschland GmbH
MBB-BK117 D-3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters Deutschland GmbH
Model: MBB-BK117 D-3
MSN: 21090
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2021
Max TO weight: 3800 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sparebank 1 Finans Østlandet AS
Adress: Postboks 223
2302 HAMAR
Operator: Norsk Luftambulanse AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-12-16
Aircraft Added
Sparebank 1 Finans Østlandet AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-01-19 NORSK LUFTAMBULANSE AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-12-17 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OTJ
2021-12-16 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Norsk Luftambulanse AS - Søknad om innleie for LN-OTJ
2021-12-16 Frode Østnes     effektuering - Registrering
2021-12-16 SPAREBANK 1 FINANS ØSTLANDET AS     Registrering av luftfartøy
2021-12-09 Internal Document     Norsk Luftambulanse - sjekkliste - innleie og flåteutvidelse for LN-OTJ
2021-12-07 Østnes Helicopters     Bill of Sale - Apostille
2021-12-02 NORSK LUFTAMBULANSE AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-12-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     Kopi av brev - Midlertidig tillatelse for radioutstyr
2021-11-29 Norsk Luftambulanse AS     Søknad om luftdyktighetsbevis for helikopter
2021-11-26 NORSK LUFTAMBULANSE AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-11-23 SpareBank 1 Finans Østlandet as leasing     søknad om registrering av helikopter
2021-11-18 Norsk Luftambulanse AS     Søknad om 24-Bits ICAO-kode
2021-11-16 Norsk Luftambulanse AS     Søknad om 24-Bits ICAO-kode
2021-03-02 Norsk Luftambulanse AS     21/00042-31 - LN-OTH, LN-OTI, LN-OTJ, LN-OTK, LN-OTN, LN-OTQ, LN-OTS og reservasjon av registreringsmerker
2021-03-02 Norsk Luftambulanse AS     LN-OTH, LN-OTI, LN-OTJ, LN-OTK, LN-OTN, LN-OTQ, LN-OTS og reservasjon av registreringsmerker
2020-05-14 Norsk Luftambulanse AS     20/00166-31 - LN-OTH, LN-OTI, LN-OTJ, LN-OTK, LN-OTN, LN-OTQ og reservasjon av registreringsmerker
2020-05-14 Norsk Luftambulanse AS     LN-OTH, LN-OTI, LN-OTJ, LN-OTK, LN-OTN, LN-OTQ og reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no