LN-OQY

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920171
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2012
Max TO weight: 12020 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Aircraft MSN 920171 Trust
Adress: 1100 North Market Street
DE 19801 Wilmington
Operator: CHC Helikopter Service AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-02-25
Aircraft Added
Aircraft MSN 920171 Trust

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBA

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLR

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPL

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQC

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQO

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQR

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQS

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQT

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQX

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJN

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMM

Bell Helicopter
214ST

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQD

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQE

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQN

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-07-20 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Vedtak om godkjennelse av AMP Variation - Utvidelse av kalendertid på Tail Rotor Pitch Change Shaft med 5 måneder
2022-07-19 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Søknad om utvidet toleranse
2022-06-10 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Totaltid i dag?
2022-06-10 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Korrigert ARC 15a som følge av "work around" på ARC 15a utstedt 4. juni 2022
2022-06-08 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Utstedelse av permit to fly LN-OQY
2022-06-04 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Supplerende søknad om ARC
2022-06-04 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Ny scan av OQY-2022 B2092L - ARC Recomnendation
2022-06-04 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     S92A 920171 Yankee Aircraft Utilization
2022-06-04 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Vedtak om utstedelse av ARC 15a basert på Recommendation
2022-06-04 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 25 LdB og EASA Form 45 støybevis for brukt S-92A helikopter importert fra Storbritannia
2022-06-02 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Epost med permanent tillatelse
2022-06-02 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     permanent tillatelse og følgebrev
2022-06-02 Radiocommunication Bureau - britu     SAR aircraft MMSI notification form
2022-06-02 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Søknad om permit to fly LN-OQY
2022-06-02 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-06-01 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     etterlyser MMSI
2022-06-01 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Søknad om ARC
2022-05-31 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Svar på granskingsrapport 0003-5824 for LN-OQY 2022-173.pdf
2022-05-31 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Signert granskings rapport
2022-05-30 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     permanent tillatelse og følgebrev
2022-05-30 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Epost med permanent tillatelse
2022-05-30 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-05-24 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2022-05-20 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Spørsmål vedr. feil i dok. 22/13385-2
2022-05-20 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     CHC Helikopter Service AS - Rettet vedtak om godkjenning av forlenget innleie for LN-OQY
2022-05-13 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleie for LN-OQY
2022-05-12 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Søknad om forlenget lease
2022-03-17 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Granskingsbevis i forbindelse med import til Norge
2022-03-17 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Vekt og Balanse dokument
2022-03-15 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Søknad om luftdyktighetsbevis
2022-03-01 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS     Retur av dokumenter
2022-02-28 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS     Registrering av luftfartøy
2022-02-25 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Angående søknad om Permit to Fly i forbindelse med import fra Storbritannia
2022-02-25 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     EASA Form 18b for Permit to Fly søknad
2022-02-25 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS     CHC - Signerte avtaler -søknad om godkjennelse av innleieavtaler - LN-OQY
2022-02-25 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for import fra Storbritannia av brukt S-92A helikopter
2022-02-25 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS     effektuering registrering
2022-02-25 RegAircraft     sletttelsesattest - G-MCGD SIKORSKY S-92A S/N 920171
2022-02-24 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Søknad om Permit to Fly i forbindelse med import fra Storbritannia
2022-02-23 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS     legal opinion
2022-02-17 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS     Declaration regarding company and ownership of an aircraft
2022-02-16 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Informasjon
2022-02-14 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS     legal opinion on ownership of aircraft
2022-02-11 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS     legal opinion on ownership of aircraft
2022-02-10 Civil Aviation Authority UK     originalt export certificate
2022-01-25 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS     signerte avtaler - CHC Helikopter AS
2022-01-21 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS     Declaration regarding company and ownership of an aircraft
2022-01-20 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS     Søknad om godkjennelse av innleieavtale - MSN 920171 og 920167 THOMMESSEN-LIVE.FID430886
2022-01-18 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS     Registrering av luftfartøy - MSN 920171 - MSN 920167
2022-01-05 Internal Document     CHC - sjekklister - flåteutvidelse for LN-OQX og LN-OQY
2021-12-17 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS     Legal opinion on ownership of aircraft - Declaration regarding company and ownership of an airship
2021-12-09 Advokatfirmaet Thommessen AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2021-12-09 Advokatfirmaet Thommessen AS     CHC - Søknad om godkjennelse av innleieavtale - LN-OQY (MSN 920171) og LN-OQX (MSN 920167) - THOMMESSEN-LIVE.FID430886
2021-12-09 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-12-09 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     midlertidig tillatelse for radio utstyr og følgebrev
2021-12-07 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2021-12-06 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-11-27 CHC Helikopter Service AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode-S transponder
2021-11-26 CHC Helikopter Service AS     Anmodning om 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode-S transponder
2021-04-13 CHC Helikopter Service AS     LN-OQX og Reserverte registreringsmerker
2021-04-12 CHC Helikopter Service AS     LN-OQX og Søknad om forhåndsreservering av registreringsmerker
source: caa.no