LN-NIN

Boeing Company
737-81M

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Boeing Company
Model: 737-81M
MSN: 30721
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 2007
Max TO weight: 79015 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Dara Aviation Bravo Limited
Adress:
Shannon, Co. Clare,
Operator: Norwegian Air Shuttle AOC AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-04-09
Aircraft Deleted
Dara Aviation Bravo Limited
2022-02-21
Aircraft Added
Dara Aviation Bravo Limited

Related Youtube videos

LN-NIN data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 LN-NIN Take Off Malaga LEMG

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-08-02 NORWEGIAN AIR AS     Norwegian Air AS - Exemtion Certificate Removal
2022-07-04 NORWEGIAN AIR AS     Exemtion Certificate Removal
2022-04-26 NORWEGIAN AIR AS     Norwegian Air Shuttle AOC AS - RVSM F2 Skjema
2022-04-22 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a for brukt Boeing 737-800 importert fra Guernsey.
2022-04-21 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     ARC Recommendation 2 of 4
2022-04-21 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     ARC Recommendation 1 of 4
2022-04-21 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     ARC Recommendation 4 of 4
2022-04-21 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     ARC Recommendation 3 of 4
2022-04-21 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Norwegian Air Shuttle AOC AS (NOZ) - Exemption under article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 for Continued Operation
2022-04-21 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Cancellation of the last four e-mails regarding
2022-04-21 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     NN2 - ARC Recommendation 3 of 4
2022-04-21 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     NN2 - ARC Recommendation 4 of 4
2022-04-21 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     NN2 - ARC Recommendation 1 of 4
2022-04-21 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     NN2 - ARC Recommendation 2 of 4
2022-04-07 NORWEGIAN AIR AS     Søknad om AFM tillegg
2022-04-06 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Epost med permanent tillatelse
2022-04-06 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     permanent tillatelse og følgebrev
2022-04-06 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-04-05 Internal Document     Importgransking - Utestående items
2022-04-04 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Import - Spørsmål og Svar - ELT 500-12Y Batterier (A0696Y ref. bilde)
2022-03-30 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Information regarding ARC Recommendation
2022-03-30 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     søknad om permanent tillatelse
2022-03-10 CAA - Bailiwick of Guernsey     Export Certificate of Airworthiness
2022-02-24 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Registrering av luftfartøy
2022-02-23 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2022-02-23 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     midlertidig tillatelse for radioutstyr
2022-02-22 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     søknad om forlenget midlertidig tillatelse
2022-02-21 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Søknad om innleiegodkjenning - signerte avtaler
2022-02-21 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Effektueringsmelding - Innregistrering av LN-NIN (MSN 30721) SVW-SAKER.FID663260
2022-02-21 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Bekreftelse adresse
2022-02-21 Internal Document     NAS AOC AS - sjekkliste - innleie og flåteutvidelse for LN-NIN
2022-02-14 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     NAS AOC AS - Søknad om innleiegodkjenning for LN-NIN (MSN 3072) SVW-MATTERS.FID663260
2022-02-14 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     bekreftelse på korrekt fartøy for innleie
2022-02-08 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Søknad om luftdyktighetsbevis, transfer fra 2-AERP(Aercap) til LN-NIN(NN2), MSN 30721
2022-02-04 CAA Bailiwick of Guernsey     ARC
2021-12-08 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Declaration regarding ownership of an Aircraft and ownership of company
2021-12-02 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-12-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     opi av brev - midlertidig tillatelse for radioutstyr
2021-11-25 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-11-08 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Tildeling av ICAO kode
2021-11-01 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Søknad om 24-bits ICAO-koder - Norwegian Air Shuttle AOC AS (NN2) AOC NO-AOC-090
source: caa.no