LN-NIL

The Boeing Company
737-8KN

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: The Boeing Company
Model: 737-8KN
MSN: 40237
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 2010
Max TO weight: 79015 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Horizon Aviation 4 Limited
Adress: 32 Molesworth Street
. Dublin 2
Operator: Norwegian Air Shuttle AOC AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-03-14
Aircraft Added
Horizon Aviation 4 Limited

Related Youtube videos

LN-NIL data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 LN-NIL Take Off Malaga LEMG

More aircraft owned by Horizon Aviation 4 Limited

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-04-20 NORWEGIAN AIR AS     RVSM skjema F2 for registrering
2022-04-06 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Epost med permanent tillatelse
2022-04-06 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     permanent tillatelse og følgebrev
2022-04-06 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     Kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-03-30 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     søknad om permanent tillatelse
2022-03-15 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 25 LdB, EASA Form 45 støybevis og validering av ARC for brukt luftfartøy overført fra EASA medlem Østerrike
2022-03-14 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     oversendelse av registreringsbevis
2022-03-14 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     registrering av luftfartøy
2022-03-14 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Effektueringsmelding
2022-03-14 Austro Control GmbH     confirmation of deregistration 737-800, s/n 40237
2022-02-23 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2022-02-23 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     midlertidig tillatelse for radioutstyr
2022-02-22 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     søknad om forlenget midlertidig tillatelse
2021-12-10 Internal Document     NAS AOC AS - innleie og flåteutvidelse for sjekkliste
2021-12-02 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-12-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     Kopi av brev - midlertidig tillatelse for radioutstyr
2021-11-30 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     originale legal opinion
2021-11-25 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-11-24 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-NIL (MSN 40237) Søknad om innleie SVW-MATTERS.FID663264 - Signerte avtaler
2021-11-23 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-NIL (MSN 40237) - Søknad om innleie
2021-11-18 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Declaration regarding ownership of an aircraft - Declaration regarding ownership of the company
2021-11-08 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Tildeling av ICAO kode
2021-11-01 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Søknad om 24-bits ICAO-koder - Norwegian Air Shuttle AOC AS (NN2) AOC NO-AOC-090
source: caa.no