LN-AWF

Learjet Inc.
Learjet 45

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Learjet Inc.
Model: Learjet 45
MSN: 45-308
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 2006
Max TO weight: 9752 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Aircraft Lease AS
Adress: Hans Gaarders veg 95
2060 Gardermoen

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-03-21
Aircraft Added
Aircraft Lease AS

Related Youtube videos

LN-AWF data-toggle=

Private Bombardier Learjet 45 LN-AWF Landing Seville LEZL

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-07-04 JØRN ERIK SØRENSEN     Epost med permanent tillatelse
2022-07-04 JØRN ERIK SØRENSEN     permanent tillatelse og følgebrev
2022-07-04 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-07-01 JØRN ERIK SØRENSEN     programmering
2022-06-17 Airwing AS     Airwing AS - Godkjenning av Learjet 45 AMP Revisjon 5 - LN-AWE
2022-05-16 Airwing AS     Airwing AS - Learjet 45 AMP Revisjon 5 - LN-AWE
2022-05-02 Internal Document     Airwing - søknad om innleie og flåteutvidelse - sjekkliste
2022-04-08 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     Midlertidig tillatelse for radioutstyr
2022-04-08 Airwing AS     Airwing AS - Form CMA-F2
2022-04-08 JØRN ERIK SØRENSEN     midlertidig tillatelse og følgebrev
2022-04-07 Airwing AS     Airwing AS - Godkjenning av AMP Learjet 45 rev 0 - LN-AWF
2022-04-06 JØRN ERIK SØRENSEN     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2022-04-06 Airwing AS     AIRWING AS - Korrigert AMP Learjet 45 rev 0 - LN-AWF
2022-04-06 Airwing AS     AIRWING AS - AMP Learjet 45 rev. 0 - LN-AWF
2022-04-05 Airwing AS     AIRWING AS - vedlegg til AMP Learjet 45 rev 0 - LN-AWF
2022-04-05 Airwing AS     Form CMA-F2
2022-04-01 Airwing AS     tilbakemelding på søknad om AMP LN-AWF rev. 0
2022-03-31 Airwing AS     Bilder som viser registreringsbokstaver etc.
2022-03-31 Airwing AS     Vedtak om utstedelse av EASA For 25 Luftdyktighetsbevis, Form 45 Støybevis og validering av ARC 15b for brukt Learjet 45 overført fra EASA medlem Luxembourg
2022-03-31 Airwing AS     Bilder som viser registreringsbokstaver etc.
2022-03-29 Airwing AS     AMP rev. 0
2022-03-23 AIRWING AS     Airwing AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-AWF
2022-03-22 Aircraft Lease AS     registrering av ugjenkallelig fullmakt (IDERA)
2022-03-22 Airwing AS     oversendelse av registreringsbevis
2022-03-22 Aircraft Lease AS     registrering av luftfartøy
2022-03-21 Airwing AS     Radiation on aircraft hypotheque register - LX-LAA (SN45-308)
2022-03-17 Airwing AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis
2022-03-17 Airwing AS     slettelsesattest - LX-LAA (SN45-308) => CLOSING DONE! => De-registration confirmation
2022-03-17 Luc Keup     Deregistration certificate LX-LAA
2022-03-14 DAO Aviation AS     Søknad om luftdyktighetsbevis
2022-03-04 AIRWING AS     Form for Irrevocable De-registration and Export Request Authorisation
2022-03-03 AIRWING AS     Dry Lease avtale mellom Aircraft Lease AS og Airwing AS
2022-03-01 AIRWING AS     Anmodning om 24-bits ICAO kode
2022-03-01 AIRWING AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2022-02-24 Luxembourg Air Ambulance S.A.     Aircraft technical log
2022-02-18 Luxembourg Air Ambulance S.A.     Aircraft Bill of sale
2021-07-21 Airwing AS     LN-AWE og reservasjon av registreringsmerker
2021-07-19 Airwing AS     LN-AWE og reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no

More information: