LN-ASE

Stoddard-Hamilton Aircraft Inc.
Glasair III

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Stoddard-Hamilton Aircraft Inc.
Model: Glasair III
MSN: 3100
Airworthiness Category: Amateur Built, Experimental
Production year: 2004
Max TO weight: 1089 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nonstad, Anders
Adress: Aunevegen 9 E
7340 OPPDAL

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-04-04
Aircraft Added
Nonstad, Anders

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-04-26 SKYFALK AS     Re: spørsmål til dokumentasjon
2022-04-26 SKYFALK AS     spørsmål til dokumentasjon
2022-04-11 Anders Nonstad     Vedtak om dispensasjon BSL A 1-8
2022-04-08 Anders Nonstad     utsettelse av importgranskning
2022-04-08 SKYFALK AS     dokumentasjon til søknad om luftdyktighetsbevis
2022-04-06 ANDERS NONSTAD     midlertidig tillatelse og følgebrev
2022-04-06 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     Midlertidig tillatelse for radioutstyr
2022-04-06 Anders Nonstad     dokumentasjon til søknad om luftdyktighetsbevis
2022-04-04 Anders Nonstad     registrering av luftfartøy
2022-03-28 ANDERS NONSTAD     bekreftelse på telefonsamtale - for kort gyldighetsperiode - ny midlertidig tillatelse blir utstedt
2022-03-28 Internal Document     forlenge midlertidig tillatelse - for kort gyldighet på utstedt tillatelse
2022-03-25 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     midlertidig tillatelse for radioutstyr i luftfartøy og følgebrev
2022-03-25 ANDERS NONSTAD     midlertidig tillatelse og følgebrev
2022-03-25 Håvard Dale     22/04445-4 - POH Mangler
2022-03-24 ANDERS NONSTAD     søknad om forlengelse av midlertidig tillatelse
2022-03-24 Internal Document     LN-ASE-POH Mangler
2022-03-23 SKYFALK AS     Søknad om dispensasjon BSL A 1-8
2022-03-23 SKYFALK AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis
2022-03-21 SKYFALK AS     Fartøyinformasjon
2022-03-18 SKYFALK AS     instruction manual V2 - Glasair III
2022-03-18 SKYFALK AS     POH - 633-0130-001
2022-02-07 9-AMC-AFS750-Aircraft (FAA)     Confirmation of Deregistration
2022-02-02 Erik Evjenth     Flyskjøte
2021-10-12 Anders Nonstad     info om fartøyet
2021-10-04 ANDERS NONSTAD     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-10-04 ANDERS NONSTAD     Epost med midlertidig tillatelse
2021-10-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2021-10-03 Erik Evjenth     egenerklæring
2021-10-01 Anders Nonstad     Flyskjøte - Kopi av pass - Special Airworthiness Certificate
2021-10-01 Anders Nonstad     Special Airworthiness Certificate
2021-09-27 ANDERS NONSTAD     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2021-09-21 Anders Nonstad     dokumentasjon til søknad om luftdyktighetsbevis
2021-09-21 Anders Nonstad     dokumentasjon til søknad om luftdyktighetsbevis
2021-09-13 Anders Nonstad     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2021-09-11 ANDERS NONSTAD     Søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-09-11 Anders Nonstad     Søknad om luftdyktighetsbevis
2021-09-11 Anders Nonstad     Søknad om 24 bits kode
2021-09-07 Anders Nonstad     import av Glasair 3
2021-08-12 Anders Nonstad     Forlenget reservasjon av registreringsmerke
2021-08-11 Anders Nonstad     søknad om forlenget reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: