LN-SIA

Interstate Aircraft and Engineering Corporation S-1A

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Interstate Aircraft and Engineering Corporation
Model: S-1A
MSN: 220
Airworthiness Category: Normal
Production year: 1942 (82 years old)
Max TO weight: 544 kg
ICAO Hex: 47A7EC
source: caa

Owner/Operator Details


Name: SAMEIET INTERSTATE CADET
Adress: c/o Lars Øyno Ramstadåsveien 6
1363 HØVIK

source: caa

Aircraft event timeline

2022-04-06
Aircraft Added
SAMEIET INTERSTATE CADET

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2024-03-25 Espen Aarhus     Ny loggbok
2024-03-25 Espen Aarhus     vedlikeholdsrapport
2024-03-25 SAMEIET INTERSTATE CADET     Vedtak om utstedelse av Nasjonalt Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2023-02-16 SAMEIET INTERSTATE CADET     edtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis (LDB) og Nasjonalt Airworthiness Review Certificate (N-ARC
2023-02-14 SAMEIET INTERSTATE CADET     Rapport 0003-7536 - lukket
2023-02-14 SAMEIET INTERSTATE CADET     Rapport 0003-7536 - lukket
2023-02-14 SAMEIET INTERSTATE CADET     POE Rev 1.2 31. january 2023 - Weight and Balance examples
2023-02-14 SAMEIET INTERSTATE CADET     POE Rev 1.2 31. january 2023 - Weight and Balance examples
2023-02-07 SAMEIET INTERSTATE CADET     Granskning (0003-7536)
2023-01-31 SAMEIET INTERSTATE CADET     Rapport 0003-7536 - Funn D
2023-01-30 SAMEIET INTERSTATE CADET     Rapport 0003-7536 - Funn A
2023-01-30 SAMEIET INTERSTATE CADET     Rapport 0003-7536 - Funn C, E, F, G, H, I, J, K, L
2023-01-18 SAMEIET INTERSTATE CADET     Granskingsrapport
2022-12-16 SAMEIET INTERSTATE CADET     LN-SIA
2022-12-16 SAMEIET INTERSTATE CADET     SV: LN-SIA
2022-12-14 SAMEIET INTERSTATE CADET     Støysertifikat
2022-12-14 SAMEIET INTERSTATE CADET     Støysertifikat
2022-12-14 SAMEIET INTERSTATE CADET     Støysertifikat
2022-12-12 Lars Asle Øyno     Rapport 0003-7536 fra importgranskning
2022-12-02 SAMEIET INTERSTATE CADET     varsel om importgranskning
2022-10-17 SAMEIET INTERSTATE CADET     Vedtak om dispensasjon fra BSL A 1-8, størrelse og plassering av nasjonalitets- og registreringsmerking.
2022-10-16 Espen Aarhus     VR
2022-10-05 SAMEIET INTERSTATE CADET     POH
2022-09-28 SAMEIET INTERSTATE CADET     Veiledning for POH
2022-09-01 SAMEIET INTERSTATE CADET     Status på søknad
2022-08-31 SAMEIET INTERSTATE CADET     LN-SIA - Status på søknad
2022-08-22 Espen Aarhus     vektrapport
2022-08-19 SAMEIET INTERSTATE CADET     Vedlikeholdsprogram
2022-07-21 SAMEIET INTERSTATE CADET     AFM
2022-07-04 Espen Aarhus     VR
2022-06-16 Lars Asle Øyno     AFM - W&B - VR - Vedlikeholdsprogram
2022-05-31 SAMEIET INTERSTATE CADET     Journaler og komponentkort LN-SIA
2022-05-25 SAMEIET INTERSTATE CADET     Søknad om å avvike fra kravene i BSL A 1-8
2022-05-22 SAMEIET INTERSTATE CADET     Journaler og komponentkort LN-SIA
2022-05-18 Lars Asle Øyno     spørsmål til vedlikeholdsinstans
2022-05-18 Bendik Johansen Mørstad     spørsmål til vedlikeholdsinstans
2022-05-18 SAMEIET INTERSTATE CADET     Epost med permanent tillatelse
2022-05-18 Bendik Johansen Mørstad     Søknad om 24-bits ICAO-kode
2022-05-18 Lars Asle Øyno     spørsmål til vedlikeholdsinstans
2022-05-18 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     Kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-05-13 Bendik Johansen Mørstad     Søknad om 24-bits ICAO-kode
2022-05-13 Lars Asle Øyno     Søknad om luftdyktighet
2022-04-11 Bendik Johansen Mørstad     Form FAA 337 - motor installasjon
2022-04-08 Sameiet Interstate Cadet     registrering av luftfartøy
2022-04-08 Bendik Mørstad Johansen     Form FAA 337 - motor installasjon
2022-03-30 Interstate Cadet     søknad registrering av luftfartøy
2022-03-24 SAMEIET INTERSTATE CADET     retur av Bill of Sale uten tinglysning
2022-03-23 Lars Asle Øyno     Registrering av Interstate Cadet ser no 220
2022-03-17 SAMEIET INTERSTATE CADET     Søknad om innregistrering av fartøy - Apostille - Aircraft Bill of Sale -
2022-02-18 Bendik Johansen Mørstad     22/02162-9 - Referat fra forhåndskonferansen
2022-02-14 Bendik Johansen Mørstad     Re: Referat fra forhåndskonferansen
2022-02-07 Bendik M. Johansen     Referat fra forhåndskonferansen
2022-02-03 Bendik Mørstad Johansen     installasjon av Radio og transponder
2022-01-23 Bendik Johansen Mørstad     Re: Forhåndskonferanse iht. BSL B 3-2
2022-01-22 Bendik Johansen Mørstad     Standard Airworthiness Certificate N37377
2022-01-22 Bendik Johansen Mørstad     Interstate Cadet Service Bulletins
2022-01-22 Bendik Johansen Mørstad     Interstate Cadet Parts list - Interstate Cadet Service Manual
2022-01-14 Bendik M. Johansen     Forhåndskonferanse iht. BSL B 3-2
2022-01-03 Bendik Johansen Mørstad     Forhåndskonferanse iht. BSL B 3-2
2021-05-25 Lars Øyno     Reservasjon av registreringsmerke
2021-05-16 Lars Øyno     Søknad om reservering av registreringsmerke
source: einnsyn.no