LN-OAR

Airbus Helicopters AS350B2

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS350B2
MSN: 9014
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 1999 (25 years old)
Max TO weight: 2250 kg
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Brannhaugen Eiendom AS
Adress: Vangbergsvegen 127
7633 FROSTA
Operator: Heliscan AS

source: caa

Aircraft event timeline

2023-03-30
Aircraft Deleted
Brannhaugen Eiendom AS
2022-05-05
Aircraft Added
Brannhaugen Eiendom AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2024-04-17 BRANNHAUGEN EIENDOM AS     fly solgt - ber om kreditnota
2023-06-30 HELISCAN AS     HeliScan AS - Orientering om avsluttet tilsyn 0003-8241 - ACAM Ramp Inspection - LN-OAR
2023-06-27 HELISCAN AS     HelisScan AS - ACAM Ramp Inspection - tilbakemelding tilsyn 0003-8241
2023-05-23 HELISCAN AS     Heliscan AS - Vedtak etter vurdering av plan for tiltak - 0003-8241 - Ad-Hoc ACAM Ramp LN-OAR Mars 2023
2023-05-16 HELISCAN AS     SV:Ang. Savner tilbakemelding
2023-05-15 HELISCAN AS     Oppdatert plan for lukking av avvik Nummer 5
2023-05-15 HELISCAN AS     SV:Ang. Savner tilbakemelding
2023-05-04 HELISCAN AS     HelisScan AS - ACAM Ramp Inspection - tilbakemelding 0003-8241 - Foreløpig tilbakemelding
2023-04-25 HELISCAN AS     HelisScan AS - ACAM Ramp Inspection - tilbakemelding 0003-8241
2023-04-19 HELISCAN AS     HeliScan AS - Pålegg om tiltak etter tilsyn - 0003-8241 - ACAM Ramp LN-OAR Mars 2023 - Revidert frist for innsendelse av plan
2023-04-14 HELISCAN AS     HelisScan AS - ACAM Ramp Inspection - 0003-8241 - Mars 2023 - Søknad om utsettelse av plan for lukking av avvik
2023-03-31 BRANNHAUGEN EIENDOM AS     sletting av luftfartøy
2023-03-30 HELISCAN AS     ecision to issue Export Certificate of Airworthiness for used Airbus Helicopters AS350B2 to the Republic of Korea
2023-03-30 HELISCAN AS     effektuering sletting av luftfartøy
2023-03-30 Internal Document     Heliscan - flåtereduksjon for sjekkliste
2023-03-30 HELISCAN AS     HeliScan AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OAR
2023-03-29 HELISCAN AS     Motor totaltid
2023-03-29 HELISCAN AS     Vedlikeholdsrapport og RFM forside
2023-03-29 HELISCAN AS     HeliScan AS - Endring i fartøypark
2023-03-29 HELISCAN AS     Vedlikeholdsrapport og RFM forside
2023-03-29 HELISCAN AS     Revidert EO-OAR-71-01 - Sand Filter
2023-03-29 HELISCAN AS     begjæring om sletting av luftfartøy
2023-03-29 HELISCAN AS     Begjæring om sletting fra Norges luftfartøyregister
2023-03-28 HELISCAN AS     HeliScan AS - Pålegg om tiltak etter tilsyn - 0003-8241 - ACAM Ramp LN-OAR Mars 2023
2023-03-28 HELISCAN AS     HeliScan AS - vedr Granskningsrapport Empic 0003-8240
2023-03-27 HELISCAN AS     HeliScan AS - Granskningsrapport Empic 0003-8240
2023-03-22 HELISCAN AS     Due List
2023-03-22 Arnt Ring     Tilbakemelding etter eksportgransking
2023-03-22 HELISCAN AS     AD SB etc
2023-03-15 HELISCAN AS     Søknad om eksportluftdyktighetsbevis AS350B2
2023-02-08 Internal Document     Heliscan AS - sjekkliste - flåtereduksjon for LN-OGV, LN-OAR og LN-OAK
2023-01-31 HELISCAN AS     HeliScan AS - Søknad om direket godkjenning av AMP AS350B2 - LN-OAR trekkes tilbake - 22/08357-9
2023-01-31 HELISCAN AS     HeliScan AS - vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OAR
2023-01-31 Internal Document     Heliscan - sjekkliste - gjeninnføring av LN-OAR
2023-01-30 HELISCAN AS     HeliScan AS - Gjeninnføring av AS350B2 LN-OAR på vår AOC
2023-01-30 HELISCAN AS     HeliScan AS - Gjeninnføring av AS350B2 LN-OAR på vår AOC - innleieavtale
2023-01-30 HELISCAN AS     HeliScan AS - Søknad om direket godkjenning av AMP AS350B2 - LN-OAR trekkes tilbake
2023-01-20 HELISCAN AS     HeliScan AS - Søknad om direkte godkjenning av AMP AS350B2 - LN-OAR
2023-01-19 HELISCAN AS     HeliScan AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OAR
2023-01-17 HELISCAN AS     HeliScan AS - Endring i fartøypark - LN-OAK
2022-07-12 HELISCAN AS     Vedtak om utstedelse av ARC 15a basert på ARC Recommendation
2022-07-08 HELISCAN AS     HeliScan AS - 350B2 AMP through Direct Approval
2022-07-07 HELISCAN AS     AS350B2 - Recommendation for utstedelse av ARC
2022-07-04 BRANNHAUGEN EIENDOM AS     Epost med permanent tillatelse
2022-07-04 BRANNHAUGEN EIENDOM AS     permanent tillatelse og følgebrev
2022-07-04 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-06-29 BRANNHAUGEN EIENDOM AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2022-06-29 HELISCAN AS     HeliScan AS - Søknad om aksept av revisjon til CAME ifm innfasing av AS350B2 LN-OAR i HSc AOC
2022-06-27 HELISCAN AS     HeliScan AS - AS350B2 AMP through Direct Approval
2022-06-09 HELISCAN AS     HeliScan AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse fot LN-OAR
2022-06-09 Internal Document     HeliScan AS - innleie og flåteutvidelse for sjekkliste
2022-06-01 HELISCAN AS     HeliScan AS - Søknad om aksept av revisjon til CAME ifm innfasing av AS350B2 LN-OAR
2022-05-25 HELISCAN AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 25 LDB, EASA Form 45 støybevis og validering av ARC 15b for brukt helikopter importert fra EASA medlem Sverige.
2022-05-13 HELISCAN AS     HeliScan AS - Søknad om godkjenning av innleieavtale AS350B2
2022-05-11 HELISCAN AS     Airbus Helicopters As350B2 - Søknad om luftdyktighetsbevis
2022-05-10 HELISCAN AS     Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2022-05-10 HELISCAN AS     Airbus Helicopters AS350B2 Søknad om utstedelse av lufdyktighetsbevis
2022-05-10 BRANNHAUGEN EIENDOM AS     Registrering av luftfartøy
2022-05-05 Forssén Magdalena     Avregistreringsbevis, SE-JGZ, EUROCOPTER-AS350B2, s/n 9014
2022-05-04 BRANNHAUGEN EIENDOM AS     Egenerklæring som eier av luftfartøy
2022-03-17 HELISCAN AS     HeliScan AS - Brannhaugen Eiendom AS350B2 AMP through Direct Approval
2022-03-02 GUNNAR NYHUS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2022-03-02 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     midlertidig tillatelse for radioutstyr
2022-03-01 GUNNAR NYHUS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2022-02-28 HELISCAN AS     HeliScan AS - ICAO kode AS350B2 LN-OAR
2022-02-28 HELISCAN AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2021-09-30 HeliScan AS     reservasjon av registreringsmerke - HeliScan AS
source: einnsyn.no