LN-OMM

Airbus Helicopters
AS350B3

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS350B3
MSN: 9220
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2022
Max TO weight: 2250 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Hovden Flyutleie AS
Adress: Reddalsveien 1
4886 GRIMSTAD
Operator: Fjellfly AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-05-12
Aircraft Added
Hovden Flyutleie AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-07-26 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-07-26 FJELLFLY AS     LN-OMM- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-07-26 FJELLFLY AS     permanent tillatelse og følgebrev
2022-07-26 FJELLFLY AS     Epost med permanent tillatelse
2022-07-11 FJELLFLY AS     søknad om permanent tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2022-05-18 FJELLFLY AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for fabrikknytt AS350B3 helikopter importert fra Frankrike
2022-05-18 FJELLFLY AS     Søknad om luftdyktighetsbevis for Fjellfly AS - RFM MnB EASA Form 52
2022-05-13 Internal Document     Fjellfly AS - Innleie og flåteutvidelse for sjekkliste
2022-05-13 FJELLFLY AS     Fjellfly AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OMM
2022-05-13 Nordea Finance Equipment AS     registrering av ugjenkallelig fullmakt (IDERA)
2022-05-13 FJELLFLY AS     Oversendelse av registreringsbevis
2022-05-13 Hovden Flyutleie AS     registrering av eierskifte
2022-05-13 KJELL A ØSTNES AS     registrering av luftfartøy
2022-05-12 FJELLFLY AS     NF-0100 og Innleieavtale
2022-05-12 Østnes Helicopters     LN-OSL and Registration documents for Helicopters
2022-05-12 Østnes Helicopters     presisering av effektuering
2022-05-12 Østnes Helicopters     effektuering registrering
2022-05-10 FJELLFLY AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2022-05-10 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     midlertidig tillatelse for radioutstyr
2022-05-06 Nordea Finance Equipment AS     Irrevocable De-Registration and Export Request Authorisation
2022-05-03 FJELLFLY AS     Søknad om luftdyktighetsbevis for Fjellfly AS - Planlagt overtakelse?
2022-05-02 FJELLFLY AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2022-05-02 FJELLFLY AS     Søknad om luftdyktighetsbevis for Fjellfly AS
2022-04-12 Cathrine Dekko - Østnes Helicopters     Gjelder søknad om registrering - Flyskjøte
2022-04-11 Airbus Helicopters     Registration documents for Helicopters
2022-04-11 KJELL A ØSTNES AS     Gjelder søknad om registrering av luftfartøy - Flyskjøte
2022-04-07 Airbus Helicopters     Deed of Sale - Apostille
2022-01-19 FJELLFLY AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for ELT og Mode S transponder
2022-01-19 FJELLFLY AS     Anmodning om 24-bits ICAO kode for ELT og Mode S transponder
2022-01-06 Kenneth Nordli     eservasjon av registreringsmerke
2022-01-06 Kenneth Nordli     Søknad om reservering for Fjellfly AS
2021-02-02 Norsk Luftambulanse AS     10/00514-2 - VS: Avregistrering
2021-02-01 Norsk Luftambulanse AS     VS: Avregistrering
source: caa.no

More information: