LN-AWH

Piaggio Aero Industries S.p.A.
P.180 Avanti

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Piaggio Aero Industries S.p.A.
Model: P.180 Avanti
MSN: 1105
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 2005
Max TO weight: 5239 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Aircraft Lease 2 AS
Adress: Roald Amundsens vei 1
2060 Gardermoen

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-05-23
Aircraft Added
Aircraft Lease 2 AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-06-15 JØRN ERIK SØRENSEN     midlertidig tillatelse og følgebrev
2022-06-15 JØRN ERIK SØRENSEN     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2022-06-15 Airwing AS     Airwing AS - Midlertidig svar på søknad om å fly OPC i flyet
2022-06-15 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av brev om midlertidig tillatelse for radioutstyr
2022-06-14 Airwing AS     Søknad om å fly OPC i flyet_2
2022-06-13 Airwing AS     CRS
2022-06-13 Airwing AS     Vedtak om utstedelse av EASA For 25 Luftdyktighetsbevis, Form 45 Støybevis og validering av ARC 15a for brukt Piaggio P.180 overført fra EASA medlem Sveits
2022-06-09 Airwing AS     LN-AWH billeder
2022-05-25 Airwing AS     Tilleggsdokumentasjon i forbindelse med søknad om luftdyktighetsbevis
2022-05-24 Airwing AS     Søknad om godkjenning av dry-lease avtale
2022-05-23 Airwing AS     Søknad om luftdyktighetsbevis
2022-05-23 Aircraft Lease 2 AS     Registrering av luftfartøy
2022-05-23 Airwing AS     HB-LTZ Deregistration Form
2022-05-19 Fly Wings SA     aircraft bill of sale
2022-05-19 Fly Wings SA     luftdyktighetsbevis
2022-05-16 Airwing AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2022-05-16 Airwing AS     LN-AWH 24 bit kode
2022-05-04 Airwing AS     LN-AWG, LN-AWH, reservasjon av registreringsmerker
2022-04-22 Airwing AS     LN-AWG, LN-AWH, Søknad om reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: