LN-LFU

Piper Aircraft, Inc.
PA-28-181

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Piper Aircraft, Inc.
Model: PA-28-181
MSN: 2843629
Airworthiness Category: Normal Category
Max TO weight: 1157 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: CAE Oslo - Aviation Academy AS
Adress: Hangarveien 13
3241 SANDEFJORD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-06-22
Aircraft Added
CAE Oslo - Aviation Academy AS

More aircraft owned by CAE Oslo - Aviation Academy AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-07-26 CAE Oslo - Aviation Academy AS     Declaration regarding ownership of an aircraft
2022-06-23 CAE Oslo - Aviation Academy AS     registrering av luftfartøy
2022-06-08 Norrønafly-Rakkestad AS     Bestilling av tekniske journaler
2022-06-07 Jose Maria Garcia Elipe     Declaration regarding ownership of an aircraft
2022-05-06 Norrønafly-Rakkestad AS     Tildeling av 24-bits ICAO-kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2022-05-04 Jose Maria Garcia Elipe     Regarding Declaration regarding ownership of an aircraft
2022-05-04 Jose Maria Garcia Elipe     Declaration regarding ownership of an aircraft
2022-04-08 Norrønafly-Rakkestad AS     24-bits kode
2022-03-11 Johan Deichmann     Piper Aircraft Corporation PA-28-181, Archer III, MSN 2843629 - slettelsesattest
2021-11-12 CAE Oslo - Aviation Academy AS     Egenerklæring som eier av luftfartøy
2021-08-23 CAE Centre Copenhagen AS     LN-LFU- Egenerklæring som eier av luftfartøy
2021-08-20 CAE Oslo - Aviation Academy AS     søknad om forlenget reservasjon av registreringsmerke
2021-08-20 CAE Oslo - Aviation Academy AS     forlenget reservasjon av registreringsmerke
2021-08-20 Steff Aviation ApS     21/11140-1 - Søknad om ICAO kode
2021-08-19 Steff Aviation ApS     Søknad om ICAO kode
2021-08-19 CAE Oslo - Aviation Academy AS     Presisering av endring av foretaksnavn - Luftfartsskolen AS er endret til CAE Oslo - Aviation Academy AS
source: caa.no