LN-OXO

Airbus Helicopters AS350B3

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS350B3
MSN: 9241
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2022 (2 years old)
Max TO weight: 2250 kg
ICAO Hex: 47A4C1
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Dragonfly AS
Adress: Tullins gate 2
0166 OSLO
Operator: Airlift AS

source: caa

Aircraft event timeline

2022-06-29
Aircraft Added
Dragonfly AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-07-14 Airlift AS     Registreringsbevis duplikat
2023-07-13 Thomas F Wellén     Bestilling av duplikat - registreringsbevis
2023-06-21 Airlift AS     ARC 1 st extension
2022-08-02 AIRLIFT AS     permanent tillatelse og følgebrev
2022-08-02 AIRLIFT AS     Epost med permanent tillatelse
2022-08-02 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     Kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-08-01 AIRLIFT AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert?luftfartøy
2022-07-04 AIRLIFT AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for fabrikknytt AS350B3 helikopter importert fra Frankrike
2022-07-04 AIRLIFT AS     Airlift AS - Dokumentasjon til LN-OXO
2022-07-01 ADVOKATFIRMAET RÆDER AS     registrering av panterett i luftfartøy
2022-06-30 ADVOKATFIRMAET RÆDER AS     Pantedokument
2022-06-30 ADVOKATFIRMAET RÆDER AS     registrering av ugjenkallelig fullmakt (IDERA)
2022-06-30 AIRLIFT AS     Airlift AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OXO
2022-06-30 DRAGONFLY AS     registrering av eierskifte
2022-06-30 KJELL A ØSTNES AS     registrering av luftfartøy
2022-06-29 ADVOKATFIRMAET RÆDER AS     Form of irrevocable De-registration and export request authorisation - IDERA
2022-06-29 Østnes Helicopters     H125 sn 9241 - gjennomfør registrering
2022-06-29 Internal Document     Airlift AS - sjekkliste - innleie og flåteutvidelse for LN-OXO
2022-06-29 Østnes Helicopters     effektuering - registrering
2022-06-29 Østnes Helicopters     Effektuering - eierskifte
2022-06-24 AIRLIFT AS     Søknad ny ops.spec Airlift AS
2022-06-21 AIRLIFT AS     Dokumentasjon til søknad om luftdyktighetsbevis, ARC og støybevis
2022-06-07 KJELL A ØSTNES AS     Søknad om registrering - Flyskjøte
2022-05-12 Airbus Helicopters     Registration documents for Helicopters
2022-05-11 Airbus Helicopters     Application for certificate of registration
2022-04-25 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     Kopi av brev - midlertidig tillatelse for radioutstyr
2022-04-25 AIRLIFT AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2022-04-19 AIRLIFT AS     Søknad om luftdyktighetsbevis - ARC - Noise Certificate for AS350 B3
2022-04-19 AIRLIFT AS     søknad om midlertidig tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2022-01-14 AIRLIFT AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2022-01-06 AIRLIFT AS     ICAO 24 bit code for nye helikoptre
2022-01-06 AIRLIFT AS     LN-OXN og reservasjon av registreringsmerker
2022-01-06 AIRLIFT AS     LN-OXN og Søknad om reservasjon av registreringsmerker
source: einnsyn.no

More information: